معرفی گرایش های مهندسی صنایعReviewed by پارسی مهر on Jan 20Rating: 4.5گرایش های مختلف مهندسی صنایع در مقطع کارشناسی ارشد

معرفی گرایش های مهندسی صنایع در مقطع کارشناسی ارشد

گرایش های ارشد مهندسی صنایع

رشته مهندسی صنایع در مقطع کارشناسی ارشد دارای گرایش های زیر می باشد:

 • بهینه سازی سیستم ها: از سخترین گرایش های ارشد مهندسی صنایع می باشد. دروسی که در این گرایش امتحان گرفته می شود نسبت به دروس گرایش های دیگر تخصصی تر است. این گرایش در مقطع کارشناسی ارشد دارای ۳۲ واحد درسی که ۱۲ واحد دروس اجباری، ۱۲ واحد دروس اختیاری و ۸ واحد آن را پایان نامه و سمینار تشکیل میدهد.

دروس اجباری= اقتصاد مهندسی پیشرفته، طراحی سیستم های صنعتی، سیستم های صف، روشهای آماری

دروس اختیاری= برنامه ریزی تولید پیشرفته، شبیه سازی کامیپوتر، فرایندهای احتمالی، برنامه ریزی پیشرفته، برنامه ریزی پویا، مدیریت سیستم های اطلاعاتی، تصمیم گیری چندمعیاره، تحلیل سیستم ها، پیش بینی وت تحلیل سریهای زمانی، مباحث ویژه در مهندسی صنایع

 • سیستم های سلامت: مهندسی سیستم ها کمک میکند تا سیستمهای موجود سلامت شناسایی، بررسی و آنالیز شوند؛ سپس با ارائه راه حلهایی، سیستم کاراتر عمل کند و بهره وری سیستم افزایش یابد.

دروس جبرانی= آشنایی با سیستم های سلامت، آمار زیستی و شاخص های بهداشتی

دروس اجباری= تحقیق در عملیات در سلامت، بهبود فرایند و کیفیت در سلامت، فناوری اطلاعات در سلامت، روش شناسی و طراحی تحقیق، کارورزی مهندسی سیستم های سلامت

دروس اختیاری= مدل های احتمالی در سلامت، سیستم های اطلاعات سلامت، تصمیم گیری در سیستم های سلامت، واکافت شبکه های اجتماعی در سلامت، شبکه و مکان گسسته در سلامت، مدلسازی پویایی های سیستم در سلامت

دروس تخصص= شبیه سازی سیستم های سلامت، داده کاوی بالینی، مدیریت زنجیره تامین برای سیستم های سلامت، استانداردها، معیارهای ارزیابی و اعتبار سنجی سیستم های سلامت، واکافت شبکه های اجتماعی در سلامت، شبکه و مکان گسسته در سلامت

 • مدیریت نوآوری و فناوری: در اینجا منظور از مدیریت نوآوری و فناوری مجموعه فعالیت هایی است که منتهی به تجاری سازی محصولات با بهره مندی از جدیدترین فناوری ها در سطح بنگاه ها می باشد.

دروس جبرانی= اصول حسابداری و هزینه یابی، روشهای تولید، کنترل پروژه

دروس اجباری= مبانی مدیریت فناوری، مدیریت نوآوری و خلاقیت، توسعه محصولات و فرایندهای جدید، استراتژی تولید و خدمات

دروس اختیاری= ارزیابی پیش بینی و انتقال فناوری، طراحی و ساخت به کمک کامپیوتر، فنون و فناوری نوین تولید، مدیریت دانش، برنامه ریزی استراتژیک برای مدیران

 • مدلسازی سیستم های کلان: مدل سازی سیستم های کلان به تعلیم و تحقیق در زمینه برنامه ریزی و طراحی سیتم های مختلف مورد نیاز جامعه می پردازد. این سیستم ها عموما در ابعاد مختلف منطقه یا کشور مطرح می شوند. سیستم های حمل و نقل، آبرسانی و فاضلاب، ارتباطات، انتقال و توزیع کالا، تامین و توزیع انرژی و خدمات آموزشی یا بهداشتی از جمله این دسته اند

دروس جبرانی= تحقیق در عملیات ۱ ، آمار مهندسی، اقتصاد عمومی ۱

دروس اجباری= برنامه ریزی ریاضی، اقتصادسنجی، اقتصاد کلان پیشرفته، مدیریت زمان، اقتصاد خرد پیشرفته، شبیه سازی کامپیوتر، سیستم های پویا

دروس اختیاری= برنامه ریزی تولید پیشرفته، شبیه سازی با کامیپوتر، فرایندهای احتمالی، مدیریت زمان، برنامه ریزی پویا، سیستم های صف، مدل های زمان بندی، تئوری تصمیم، بهینه سازی مدل های غیر خطی

 • آینده پژوهی: یکی از گرایش های ارشد مهندسی صنایع آینده پژوهی دوره ای با زمینه میان رشته ای مهندسی، مدیریت و علوم انسانی به منظور تربیت متخصصانی که دارای قدرت تحلیل، پیش بینی و تصمیم گیری صحیح و به موقع در عرصه های مختلف خرد و کلان خواهند بود.

دروس اجباری= مبانی و روشهای مدلسازی، روشهای پیش بینی، مطالعات علم و فناوری، مدیریت داده کاوی، مبانی و روشهای مدلسازی و سیستم های دینامیکی

دروس اختیاری= مدیریت تغییر، سیاستگذاری علم و فناوری، تصمیم سازی و تصمیم گیری، مدیریت دانش، اقتصاد علم و فناوری، آینده پژوهی جامعه و سناریوهای جهانی، مدیریت علم و خلاقیت و فناوری، برنامه ریزی استراتژیک، انتقال فناوری،روش های عددی ارزیابی برنامه ریزی

 • لجستیک و زنجیره تامین: در این گرایش ارشد مهندسی صنایع، هدف تربیت متخصصانی با توان تحلیل، طرح ریزی و طراحی، پیاده سازی و بهبود عملکرد زنجیره های تامین و فرآیندهای جاری در آن با تاکید بر جنبه های مهندسی است.

دروس جبرانی= اصول شبیه سازی، تحقیق در عملیات ۲، برنامه ریزی تولید، طرح ریزی واحدهای صنعتی

دروس اجباری= طراحی سیستم های صنعتی، اصول و مبانی لجستیک و زنجیره تامین، تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم های لجستیکی، فناوری اطلاعات

دروس اختیاری= سیستم های توزیع، لجستیک بین الملل، شبیه سازی سیستم های لجستیکی، مدیریت و برنامه ریزی تقاضا، بسته بندی، طراحی و پیکره بندی زنحیره تامین، مدیریت تدارکات، زنجیره تامین الکترونیکی

 • مهندسی سیستم های مالی: مهندسی مالی عبارت است از طراحی، توسعه و نوآوری در ابزار و سیستم های مالی و ارائه راه حل های خلاق برای حل مشکلات  و مسائل مالی و کاهش ریسک در جهت افزایش ارزش شرکت ها، در واقع رشته مهندسی مالی را می توان ترکیبی از علومی همچون ریاضیات مالی، ریاضیات کاربردی، علوم کامپیوتر، فناوری اطرعات،انبارش داده های مالی، محاسبات رایانه ای مالی، مدیریت مالی و ریسک به حساب آورد.

دروس جبرانی= آمار مهندسی، تحقیق در عملیات ۱، اقتصاد مهندسی

دروس اجباری= مهندسی مالی، مدلهای انتخاب سبد سرمایه گذاری، فرایندهای تصادفی، مدیریت و تحلیل ریسک های مالی

دروس اختیاری= برنامه ریزی استراتژیک، بازارهای مالی با درآمد ثابت، فرایندهای تصادفی پیشرفته در مهندسی مالی، اقتصادسنجی، تصمیم گیری با معیارها چندگانه، سریهای زمانی مالی

 • مدیریت پروژه (مهندسی نفت و گاز): هدف دوره تربیت مدیر و متخصص برای پروژه های مختلف از طریق آموزش علوم و فون مدیریت پروژه با تاکید بر روشهای نظام گرا به افرادی است که دارای تحصیلات دانشگاهی در رشته های فنی و مهندسی باشند تا با یادگیری علوم و فنون مرتبط اهداف و مقاصد برنامه ها و پروژه ها در بهترین زمان، کمترین هزینه و مطلوب ترین کیفیت ممکن باشد.

دروس اجباری= روش شناسی و استانداردهای مدیریت پروژه، اصول مذاکرات و مدیریت قراردادها، مدیریت منابع انسانی و رفتار در سازمان های پروژه محور، اصول و نظریه های سازمان و مدیریت

دروس اختیاری= مدیریت سرمایه گذاری و تامین مالی طرح ها، مدیریت و تحلیل ریسک پروژه ها، تصمیم گیری و روشهای کمی در مدیریت پروژه، مدیریت کیفیت و بهره وری، مدیریت و مهندسی ارزش، نظام فنی و اجرایی، ابزارهای مالی اسلامی، مدیریت اسلامی، تکنیک های پیشرفته زمانبندی پروژه

 • مدیریت مهندسی: هدف از این گرایش آموزش مهندسینی است که بتواند با بهره گیری از اصول علم مدیریت در کنار دانش مهندسی به حل مسائل واقعی موجود در زمینه های مدیریتی، اقتصادی و تجاری در سازمان ها، شرکت ها و صنایعی بپردازد که در زمینه های مهتدسی و فناوری و خدماتی فعالیت می نمایند.

دروس جبرانی= احتمال و آمار مهندسی، تحقیق در عملیات، مبانی علم اقتصاد (اقتصاد خرد و کلان)، اقتصاد مهندسی، اصول مدیریت و تئوری سازمان

دروس اجباری= تئوری تصمیم گیری، مهندسی سیستم، مهندسی مالی، برنامه ریزی زنجیره عرضه، پیش بینی و سری های زمانی، برنامه ریزی و مدیریت پروژه، مدیریت کیفیت جامع، مدیریت نوآوری و فناوری، مدیریت منابع انسانی، بازاریابی

 • مهندسی حمل و نقل ریلی: گرایش حمل ونقل ریلی )مهندسی بهره برداری راه آهن( با هدف توسعه مدیریت وبرنامه ریزی در راه اهن کشورتاسیس شده است .با داشتن حدود ۱۰۰ واحد درسی مشترک با مهندسی صنایع )گرایش تحلیل سیستم ( و ۴۰ واحد دروس اختصاصی مربوط به راه آهن می توان گفت این رشته به نوعی کاربرد مهندسی صنایع در صنعت راه آهن است.

دروس جبرانی= مقررات عمومی حرکت، تحقیق در عملیات، آمار و احتمالا مهندسی، علائم و ارتباطات و سیستمهای کنترل، قوانین و تعرفه های حمل و نقل ریلی، تقاضا در حمل و نقل

دروس اجباری= اقتصاد حمل و نقل و ارزیابی پروژه ها، مدیریت عملیات ریلی و آزمایشگاه، تجزیه و تحلیل شبکه های حمل و نقل، تحقیق در عملیات پیشرفته

دروس اختیاری= برنامه ریزی استراتژیک در حمل و نقل ریلی، مدیریت پروژه های حمل و نقل ریلی، مدیریت تعمیرات و نگهداری، فناوری اطلاعات در حمل و نقل ریلی، مدیریت ایمنی در حمل و نقل ریلی، تصمیم گیری با معیارهای چندگانه، پیش بینی سریهای زمانی، مدیریت ریسک در حمل و نقل ریلی

 • مهندسی سیستم های اقتصادی اجتماعی با عنوان حمل و نقل: موضوعات تحت پوشش گرایش حمل و نقل را در یک تقسیم بندی کلی می توان به چهار دستۀ حمل و نقل دریایی، ریلی، هوایی و جاده ای تقسیم نمود.

دروس اجباری= تحلیل سیستم های حمل و نقل، مهندسی ترافیک پیشرفته، برنامه ریزی حمل و نقل، تحقیق در عملیات، تقاضا در حمل و نقل

دروس اختیاری= مبانی ارزیابی پروپزه های حمل و نقل، حمل و نقل دریایی، حمل و نقل هوایی، اقتصاد سنجی، آمار و احتمالات پیشرفته، تحلیل ریسک، برنامه ریزی حمل و نقل و کاربری زمین

 • مهندسی سیستم های اقتصادی اجتماعی گرایش اقتصاد: این رشته ها بدلیل حرکت از مسئله و در نظر گرفتن ابعاد مختلف آن و پیش بردن جهت دار علوم بخصوص در سطوح بالای آموزش و پژوهش در سالهای اخیر اهمیت ویژه ای یافته‌اند. یکی از این رشته ها رشته مهندسی سیستمهای اقتصادی اجتماعی است که در آن سیستمهای اقتصادی مورد نیاز جامعه مورد مطالعه و طراحی قرار می گیرند.
 • مهندسی فناوری اطلاعات گرایش سامانه های شبکه ای: یکی از زمینه های کاری میان رشته ای که شواهد و کاربردهای فراوانی هم در دنیای اطراف ما دارد موضوع فناوری اطلاعات و شبکه است. در این زمینه و به عنوان نمونه میتوان از شبکه های اینترنت، حمل و نقل، اعصاب بدن، و انواع شبکه های اجتماعی انسانها و دیگر موجودات نام برد. با یک نگاه جامع میتوان علوم شبکه را مطالعه بازنمودهای مختلف شبکه در مفاهیم فیزیکی، زیستی و اجتماعی تعریف نمود.
 • مهندسی ایمنی در راه آهن: دوره کارشناسی ارشد مهندسی صنایع ایمنی در راه آهن مرکب از دروس نظری و برنامه های تحقیقاتی در زمینه مدیریت ایمنی، ریسک و راهکارهای تامین و تضمین ایمنی در سیستم های حمل و نقل ریلی می باشد. این دوره با هدف تربیت دانشجویانی که بعد از فارغ التحصیلی با فعالیت در زمینه هایی نظیر: برنامه ریزی، مدیریت، طراحی و نظارت بر سیستمهای تامین ایمنی در حمل و نقل ریلی بتوانند بنحو مؤثری پاسخگوی نیازها و کمبودهای کشور در این بخش باشند، تعریف گردیده است.
 • برنامه ریزی سیستم های اقتصادی: هدف کلی دوره کارشناسی ارشد برنامه ریزی سیستم های اقتصادی، تعلیم و تحقیق در زمینه برنامه ریزی و طرح سیستم های مختلف مورد نیاز جامعه است. در این چارچوب دوره برنامه ریزی سیستم های اقتصادی به تعلیم و تحقیق پیرامون تئوری، مدل سازی، طراحی و کاربرد روش های برنامه ریزی سیستم های اقتصادی می پردازد.

منبع

معرفی گرایش های مهندسی صنایع
FacebookGoogle+LinkedInYahoo MailGoogle GmailShare

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Im not robot *