معرفی گرایش های مهندسی صنایع

معرفی گرایش های مهندسی صنایع در مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع در مقطع کارشناسی ارشد دارای گرایش های زیر می باشد: بهینه سازی سیستم ها: از سخترین گرایش های ارشد مهندسی صنایع می باشد. دروسی که در این گرایش امتحان گرفته می شود نسبت

FacebookGoogle+LinkedInYahoo MailGoogle GmailShare

اهمیت برنامه ریزی و آمار

اهمیت برنامه ریزی و آمار بدون در دست داشتن آمار کافی، دقیق و به‌هنگام، سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، تعیین اهداف، راهکارها و فعالیت‌ها و در نهایت ارزیابی نتایج مربوطه امکان‌پذیر نمی‌باشد آمار و اطلاعات یعنی برنامه ریزی، داده های آماری بنیادی ترین

FacebookGoogle+LinkedInYahoo MailGoogle GmailShare