معرفی گرایش های مهندسی صنایع

امتیاز مطلب

معرفی گرایش های مهندسی صنایع در مقطع کارشناسی ارشد

گرایش های ارشد مهندسی صنایع

رشته مهندسی صنایع در مقطع کارشناسی ارشد دارای گرایش های زیر می باشد:

 • بهینه سازی سیستم ها: از سخترین گرایش های ارشد مهندسی صنایع می باشد. دروسی که در این گرایش امتحان گرفته می شود نسبت به دروس گرایش های دیگر تخصصی تر است. این گرایش در مقطع کارشناسی ارشد دارای ۳۲ واحد درسی که ۱۲ واحد دروس اجباری، ۱۲ واحد دروس اختیاری و ۸ واحد آن را پایان نامه و سمینار تشکیل میدهد.

دروس اجباری= اقتصاد مهندسی پیشرفته، طراحی سیستم های صنعتی، سیستم های صف، روشهای آماری

دروس اختیاری= برنامه ریزی تولید پیشرفته، شبیه سازی کامیپوتر، فرایندهای احتمالی، برنامه ریزی پیشرفته، برنامه ریزی پویا، مدیریت سیستم های اطلاعاتی، تصمیم گیری چندمعیاره، تحلیل سیستم ها، پیش بینی وت تحلیل سریهای زمانی، مباحث ویژه در مهندسی صنایع

 • سیستم های سلامت: مهندسی سیستم ها کمک میکند تا سیستمهای موجود سلامت شناسایی، بررسی و آنالیز شوند؛ سپس با ارائه راه حلهایی، سیستم کاراتر عمل کند و بهره وری سیستم افزایش یابد.

دروس جبرانی= آشنایی با سیستم های سلامت، آمار زیستی و شاخص های بهداشتی

دروس اجباری= تحقیق در عملیات در سلامت، بهبود فرایند و کیفیت در سلامت، فناوری اطلاعات در سلامت، روش شناسی و طراحی تحقیق، کارورزی مهندسی سیستم های سلامت

دروس اختیاری= مدل های احتمالی در سلامت، سیستم های اطلاعات سلامت، تصمیم گیری در سیستم های سلامت، واکافت شبکه های اجتماعی در سلامت، شبکه و مکان گسسته در سلامت، مدلسازی پویایی های سیستم در سلامت

دروس تخصص= شبیه سازی سیستم های سلامت، داده کاوی بالینی، مدیریت زنجیره تامین برای سیستم های سلامت، استانداردها، معیارهای ارزیابی و اعتبار سنجی سیستم های سلامت، واکافت شبکه های اجتماعی در سلامت، شبکه و مکان گسسته در سلامت

 • مدیریت نوآوری و فناوری: در اینجا منظور از مدیریت نوآوری و فناوری مجموعه فعالیت هایی است که منتهی به تجاری سازی محصولات با بهره مندی از جدیدترین فناوری ها در سطح بنگاه ها می باشد.

دروس جبرانی= اصول حسابداری و هزینه یابی، روشهای تولید، کنترل پروژه

دروس اجباری= مبانی مدیریت فناوری، مدیریت نوآوری و خلاقیت، توسعه محصولات و فرایندهای جدید، استراتژی تولید و خدمات

دروس اختیاری= ارزیابی پیش بینی و انتقال فناوری، طراحی و ساخت به کمک کامپیوتر، فنون و فناوری نوین تولید، مدیریت دانش، برنامه ریزی استراتژیک برای مدیران

 • مدلسازی سیستم های کلان: مدل سازی سیستم های کلان به تعلیم و تحقیق در زمینه برنامه ریزی و طراحی سیتم های مختلف مورد نیاز جامعه می پردازد. این سیستم ها عموما در ابعاد مختلف منطقه یا کشور مطرح می شوند. سیستم های حمل و نقل، آبرسانی و فاضلاب، ارتباطات، انتقال و توزیع کالا، تامین و توزیع انرژی و خدمات آموزشی یا بهداشتی از جمله این دسته اند

دروس جبرانی= تحقیق در عملیات ۱ ، آمار مهندسی، اقتصاد عمومی ۱

دروس اجباری= برنامه ریزی ریاضی، اقتصادسنجی، اقتصاد کلان پیشرفته، مدیریت زمان، اقتصاد خرد پیشرفته، شبیه سازی کامپیوتر، سیستم های پویا

دروس اختیاری= برنامه ریزی تولید پیشرفته، شبیه سازی با کامیپوتر، فرایندهای احتمالی، مدیریت زمان، برنامه ریزی پویا، سیستم های صف، مدل های زمان بندی، تئوری تصمیم، بهینه سازی مدل های غیر خطی

 • آینده پژوهی: یکی از گرایش های ارشد مهندسی صنایع آینده پژوهی دوره ای با زمینه میان رشته ای مهندسی، مدیریت و علوم انسانی به منظور تربیت متخصصانی که دارای قدرت تحلیل، پیش بینی و تصمیم گیری صحیح و به موقع در عرصه های مختلف خرد و کلان خواهند بود.

دروس اجباری= مبانی و روشهای مدلسازی، روشهای پیش بینی، مطالعات علم و فناوری، مدیریت داده کاوی، مبانی و روشهای مدلسازی و سیستم های دینامیکی

دروس اختیاری= مدیریت تغییر، سیاستگذاری علم و فناوری، تصمیم سازی و تصمیم گیری، مدیریت دانش، اقتصاد علم و فناوری، آینده پژوهی جامعه و سناریوهای جهانی، مدیریت علم و خلاقیت و فناوری، برنامه ریزی استراتژیک، انتقال فناوری،روش های عددی ارزیابی برنامه ریزی

 • لجستیک و زنجیره تامین: در این گرایش ارشد مهندسی صنایع، هدف تربیت متخصصانی با توان تحلیل، طرح ریزی و طراحی، پیاده سازی و بهبود عملکرد زنجیره های تامین و فرآیندهای جاری در آن با تاکید بر جنبه های مهندسی است.

دروس جبرانی= اصول شبیه سازی، تحقیق در عملیات ۲، برنامه ریزی تولید، طرح ریزی واحدهای صنعتی

دروس اجباری= طراحی سیستم های صنعتی، اصول و مبانی لجستیک و زنجیره تامین، تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم های لجستیکی، فناوری اطلاعات

دروس اختیاری= سیستم های توزیع، لجستیک بین الملل، شبیه سازی سیستم های لجستیکی، مدیریت و برنامه ریزی تقاضا، بسته بندی، طراحی و پیکره بندی زنحیره تامین، مدیریت تدارکات، زنجیره تامین الکترونیکی

 • مهندسی سیستم های مالی: مهندسی مالی عبارت است از طراحی، توسعه و نوآوری در ابزار و سیستم های مالی و ارائه راه حل های خلاق برای حل مشکلات  و مسائل مالی و کاهش ریسک در جهت افزایش ارزش شرکت ها، در واقع رشته مهندسی مالی را می توان ترکیبی از علومی همچون ریاضیات مالی، ریاضیات کاربردی، علوم کامپیوتر، فناوری اطرعات،انبارش داده های مالی، محاسبات رایانه ای مالی، مدیریت مالی و ریسک به حساب آورد.

دروس جبرانی= آمار مهندسی، تحقیق در عملیات ۱، اقتصاد مهندسی

دروس اجباری= مهندسی مالی، مدلهای انتخاب سبد سرمایه گذاری، فرایندهای تصادفی، مدیریت و تحلیل ریسک های مالی

دروس اختیاری= برنامه ریزی استراتژیک، بازارهای مالی با درآمد ثابت، فرایندهای تصادفی پیشرفته در مهندسی مالی، اقتصادسنجی، تصمیم گیری با معیارها چندگانه، سریهای زمانی مالی

 • مدیریت پروژه (مهندسی نفت و گاز): هدف دوره تربیت مدیر و متخصص برای پروژه های مختلف از طریق آموزش علوم و فون مدیریت پروژه با تاکید بر روشهای نظام گرا به افرادی است که دارای تحصیلات دانشگاهی در رشته های فنی و مهندسی باشند تا با یادگیری علوم و فنون مرتبط اهداف و مقاصد برنامه ها و پروژه ها در بهترین زمان، کمترین هزینه و مطلوب ترین کیفیت ممکن باشد.

دروس اجباری= روش شناسی و استانداردهای مدیریت پروژه، اصول مذاکرات و مدیریت قراردادها، مدیریت منابع انسانی و رفتار در سازمان های پروژه محور، اصول و نظریه های سازمان و مدیریت

دروس اختیاری= مدیریت سرمایه گذاری و تامین مالی طرح ها، مدیریت و تحلیل ریسک پروژه ها، تصمیم گیری و روشهای کمی در مدیریت پروژه، مدیریت کیفیت و بهره وری، مدیریت و مهندسی ارزش، نظام فنی و اجرایی، ابزارهای مالی اسلامی، مدیریت اسلامی، تکنیک های پیشرفته زمانبندی پروژه

 • مدیریت مهندسی: هدف از این گرایش آموزش مهندسینی است که بتواند با بهره گیری از اصول علم مدیریت در کنار دانش مهندسی به حل مسائل واقعی موجود در زمینه های مدیریتی، اقتصادی و تجاری در سازمان ها، شرکت ها و صنایعی بپردازد که در زمینه های مهتدسی و فناوری و خدماتی فعالیت می نمایند.

دروس جبرانی= احتمال و آمار مهندسی، تحقیق در عملیات، مبانی علم اقتصاد (اقتصاد خرد و کلان)، اقتصاد مهندسی، اصول مدیریت و تئوری سازمان

دروس اجباری= تئوری تصمیم گیری، مهندسی سیستم، مهندسی مالی، برنامه ریزی زنجیره عرضه، پیش بینی و سری های زمانی، برنامه ریزی و مدیریت پروژه، مدیریت کیفیت جامع، مدیریت نوآوری و فناوری، مدیریت منابع انسانی، بازاریابی

 • مهندسی حمل و نقل ریلی: گرایش حمل ونقل ریلی )مهندسی بهره برداری راه آهن( با هدف توسعه مدیریت وبرنامه ریزی در راه اهن کشورتاسیس شده است .با داشتن حدود ۱۰۰ واحد درسی مشترک با مهندسی صنایع )گرایش تحلیل سیستم ( و ۴۰ واحد دروس اختصاصی مربوط به راه آهن می توان گفت این رشته به نوعی کاربرد مهندسی صنایع در صنعت راه آهن است.

دروس جبرانی= مقررات عمومی حرکت، تحقیق در عملیات، آمار و احتمالا مهندسی، علائم و ارتباطات و سیستمهای کنترل، قوانین و تعرفه های حمل و نقل ریلی، تقاضا در حمل و نقل

دروس اجباری= اقتصاد حمل و نقل و ارزیابی پروژه ها، مدیریت عملیات ریلی و آزمایشگاه، تجزیه و تحلیل شبکه های حمل و نقل، تحقیق در عملیات پیشرفته

دروس اختیاری= برنامه ریزی استراتژیک در حمل و نقل ریلی، مدیریت پروژه های حمل و نقل ریلی، مدیریت تعمیرات و نگهداری، فناوری اطلاعات در حمل و نقل ریلی، مدیریت ایمنی در حمل و نقل ریلی، تصمیم گیری با معیارهای چندگانه، پیش بینی سریهای زمانی، مدیریت ریسک در حمل و نقل ریلی

 • مهندسی سیستم های اقتصادی اجتماعی با عنوان حمل و نقل: موضوعات تحت پوشش گرایش حمل و نقل را در یک تقسیم بندی کلی می توان به چهار دستۀ حمل و نقل دریایی، ریلی، هوایی و جاده ای تقسیم نمود.

دروس اجباری= تحلیل سیستم های حمل و نقل، مهندسی ترافیک پیشرفته، برنامه ریزی حمل و نقل، تحقیق در عملیات، تقاضا در حمل و نقل

دروس اختیاری= مبانی ارزیابی پروپزه های حمل و نقل، حمل و نقل دریایی، حمل و نقل هوایی، اقتصاد سنجی، آمار و احتمالات پیشرفته، تحلیل ریسک، برنامه ریزی حمل و نقل و کاربری زمین

 • مهندسی سیستم های اقتصادی اجتماعی گرایش اقتصاد: این رشته ها بدلیل حرکت از مسئله و در نظر گرفتن ابعاد مختلف آن و پیش بردن جهت دار علوم بخصوص در سطوح بالای آموزش و پژوهش در سالهای اخیر اهمیت ویژه ای یافته‌اند. یکی از این رشته ها رشته مهندسی سیستمهای اقتصادی اجتماعی است که در آن سیستمهای اقتصادی مورد نیاز جامعه مورد مطالعه و طراحی قرار می گیرند.
 • مهندسی فناوری اطلاعات گرایش سامانه های شبکه ای: یکی از زمینه های کاری میان رشته ای که شواهد و کاربردهای فراوانی هم در دنیای اطراف ما دارد موضوع فناوری اطلاعات و شبکه است. در این زمینه و به عنوان نمونه میتوان از شبکه های اینترنت، حمل و نقل، اعصاب بدن، و انواع شبکه های اجتماعی انسانها و دیگر موجودات نام برد. با یک نگاه جامع میتوان علوم شبکه را مطالعه بازنمودهای مختلف شبکه در مفاهیم فیزیکی، زیستی و اجتماعی تعریف نمود.
 • مهندسی ایمنی در راه آهن: دوره کارشناسی ارشد مهندسی صنایع ایمنی در راه آهن مرکب از دروس نظری و برنامه های تحقیقاتی در زمینه مدیریت ایمنی، ریسک و راهکارهای تامین و تضمین ایمنی در سیستم های حمل و نقل ریلی می باشد. این دوره با هدف تربیت دانشجویانی که بعد از فارغ التحصیلی با فعالیت در زمینه هایی نظیر: برنامه ریزی، مدیریت، طراحی و نظارت بر سیستمهای تامین ایمنی در حمل و نقل ریلی بتوانند بنحو مؤثری پاسخگوی نیازها و کمبودهای کشور در این بخش باشند، تعریف گردیده است.
 • برنامه ریزی سیستم های اقتصادی: هدف کلی دوره کارشناسی ارشد برنامه ریزی سیستم های اقتصادی، تعلیم و تحقیق در زمینه برنامه ریزی و طرح سیستم های مختلف مورد نیاز جامعه است. در این چارچوب دوره برنامه ریزی سیستم های اقتصادی به تعلیم و تحقیق پیرامون تئوری، مدل سازی، طراحی و کاربرد روش های برنامه ریزی سیستم های اقتصادی می پردازد.

منبع

FacebookGoogle+LinkedInYahoo MailGoogle GmailShare

اهمیت برنامه ریزی و آمار

امتیاز مطلب

اهمیت برنامه ریزی و آمار

بدون در دست داشتن آمار کافی، دقیق و به‌هنگام، سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، تعیین اهداف، راهکارها و فعالیت‌ها و در نهایت ارزیابی نتایج مربوطه امکان‌پذیر نمی‌باشد
آمار و اطلاعات یعنی برنامه ریزی، داده های آماری بنیادی ترین اصل برای برنامه ریزی است، و برنامه ریزی اساسی ترین شاخص برای مدیریت قلمداد میشود. سه حلقه آمار و اطلاعات، برنامه ریزی و مدیریت از حلقه های توسعه به شمار میرود. بطوریکه عصر ارتباطات و اطلاعات وقتی معنا می یابد که جمع آوری اطلاعات و داده ها به روز باشد و یکی از نکاتی که در برنامه ریزی هر سازمانی میتوان بدان بعنوان شاخص ترین اصل از آن باد نمود این است که توسعه بدون برنامه ریزی و برنامه ریزی بدون آمار و اطلاعات قابل تحقق نیست. و این سه ملزوم و لازمه یکدیگرند. و این مهم وقتی قابل تحقق است که نگاه ما به آمار و اطلاعات نگاه جامعی باشد به اصل آمار.
تجسم اینکه آمار و اطلاعات یکسری اعداد و ارقام بی شماری هستند که تنها برای پرکردن صفحات آنها را گرداوری می‌کنند تجسمم غلطی است. که در نگاه بخش کوچکی از مدیران ما به شدت مشهود است.
امروزه دانایی بشرمنوط به داده ها و اطلاعاتی است که ماهیت سمت و سوی حرکت بشر را بطور کامل تغییر می‌دهند و جهانی که فراروی ما که همانا عصر اطلاعات گفته می شود. اصلا بدون کوچکترین تردیدی می‌توان اذعان کرد در دنیای امروزی یکی از شاخص‌های ارزیابی توسعه کشورها داشتن نظام و فرایند کمی و کیفی فعالیت های آماری است.
تفسیر، پردازش، و تحلیل داده‌ها بعنوان پایه های آمار و اطلاعات از طریق تکنیک های آماری صورت می‌گیرد. در هر سازمانی برای نمایش کمی و کیفی عملیات‌های صورت گرفته از داده ها با عنوان اطلاعات خام استفاده می‌کنند. ولی در بعضی از سازمان های کشور پایگاه داده‌ها رشد چندانی ندارند و حجم اینگونه پایگاها که گاها میلیاردها فیلد را بخود اختصاص می‌دهد آنطوریکه که می‌بایست از آن‌ها بهره برداری نمی شود. این ثروت هنگفت و نفیس به دلیل حجم بالای آن از یکسو و از سویی دسته بندی و ذخیره سازیهای سنتی امکان استخراج اطلاعات را با مشکل روبرو می‌کند این مهم در برنامه‌ریزیها اثرات سوء دارد و چه بسا در بحث مدیریت های کلان و تصمیم سازیها و تصمیم گیریها می‌تواند نقش تعیین کننده‌ای داشته باشد و نباید فراموش کرد اطلاعات طلاست و قدرت نهفته شده در اطلاعات در هیچ یک از شاخص‌های توسعه یافت نمی‌شود.

 


اهمیت آمار و اطلاعات در عرصه فرهنگ
مقوله آمار در زندگی فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و… بااهمیت است. نخستین تلاش‌ها برای تهیه آمار به شکل جدید در ایران را به دوران صدارت میرزاحسین‌خان سپهسالار در دوران حکومت ناصرالدین‌شاه نسبت می‌دهند. کما اینکه تاریخ‌نگاران ایران باستان بر تهیه آمار توسط حکام هخامنشی برای رتق و فتق امورشان تأکید می‌کردند. نتایج به‌دست آمده از خواندن الواح تخت‌جمشید حکایت از آمارهایی دارد که پادشاهان برای اداره امور حکومتی به ‌آن نیاز داشتند؛ مقوله‌ای که ارزش آن روز به روز بیشتر می‌شود، به طوری که دنیای جدید را جهان آمار و احتمالات نام نهاده‌اند.
بدون آمار و اطلاعات دقیق برنامه‌ریزی نوعی ‌انشای‌ اقتصادی یا توسعه‌ای است که نمود عینی و عملی نخواهد داشت. مبنا و زیر بنای هر نظام فعال فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و… آمارهای دقیق و قابل اتکاست.
آمارها بر اساس مدل‌ها به دست می‌آیند و مدل‌ها ساخته‌ ذهن‌گونه است. اختلاف در آمار نشانه‌ ضعف برنامه و ‌گویای ناکارآمدی آماری است. لذا ضروری است آمارها از یک مرکزیت فکری، برای طراحی، اجرایی و یکدستی برخوردار باشند. نمی‌شود به برنامه‌ریزی فکر کرد اما به آمار نیندیشید و نمی‌شود در مورد همه چیز برنامه داشت، ولی در مورد «آمار» برنامه نداشت. آمار هم برنامه است و هم «با» برنامه. در این راستا آنکه با آمار سخن می‌گوید و به آمار می‌اندیشد از دقت و وضوح بیشتری بهره‌مند است.
آمار چیست؟ و از کجا امده است؟
کلمه آمار (statistics) از کلمه (state) به معنی دولت گرفته‌ شده است و در قدیم منظور از آمار و اطلاعات مورد نیاز دولت‌ها برای گرفتن مالیات و سربازگیری و سایر امور مربوط به کشورداری و سیاست بوده است.
امروزه به تمامی اطلاعاتی که به صورت عدد و رقم از موضوعات مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در جداول با تعریف مشخص و طبقه‌بندی گویا بیان شده است اطلاعات آماری یا آمار گفته می‌شود و به مجموع این جداول آمار نامه گفته می‌شود.
مفهوم دیگر کلمه آمار، علم آمار است که اصول و روش جمع‌آوری اطلاعات آماری، نمایش دادن آنها و تجزیه و تحلیل و استنتاج آماری را مورد بحث قرار می‌دهد. به کمک علم آمار می‌توان مشاهدات یا نتایج اندازه‌گیری‌ها مربوط به حوادث مختلف را مورد مطالعه و بررسی قرار داد و قوانینی را که این حوادث از آنها پیروی می‌کنند معلوم کرد.
تأثیر آمار بر نظم زندگی
تجربه نشان‌ داده در جامعه انسانی کمتر کاری با نظم انجام می‌گیرد، مگر آن که اطلاعات لازم و کافی از جوانب مختلف آن کار در اختیار باشد. به همین لحاظ میزان قدرت اتخاذ تصمیم بهینه در جوامع پیشرفته بستگی به عواملی دارد که از جمله مهم‌ترین آن عوامل در اختیار داشتن آمار و اطلاعات صحیح و به‌هنگام است. در واقع هنگامی در جهت تأمین منافع ملی قادر به برنامه‌ریزی هستیم که آمار و اطلاعات در زمینه امکانات بالقوه و بالفعل فراهم آمده باشد.
در هر جامعه‌ای که توان علمی بالاتر و اطلاعات بیشتری وجود داشته باشد، قدرت تصمیم‌گیری نیز افزایش می‌یابد و با انجام برنامه‌ریزی‌ها شرایط زندگی بهتری فراهم می‌شود.
نقش و وظیفه آمار همچون چراغی می‌باشد برای روشن‌کردن نقاط تاریک تصمیم‌گیری صریح و بی‌ابهام فرد تصمیم‌گیرنده. نتایج تهیه و تولید آمار جامعه را قادر می‌سازد تا به قضاوت بنشیند که در مورد مسأله مشخصی نسبت به مقطع زمانی معین پیشرفت، توقف و یا عقب‌رفتگی حاصل شده است.
با امار چه کنیم؟
قدم اول در فرآیند برنامه‌ریزی تهیه اطلاعات و آمار از تمامی امکانات بالقوه و بالفعل کشور در تمام بخش‌های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی کشور است. بدون وجود اطلاعات صحیح و جامع و به دنبال آن تحلیلی متقن و علمی از این اطلاعات حرکت در راه برنامه‌ریزی و کار تهیه برنامه‌ امری محال و غیرممکن است و مانند حرکتی است که یک نابینا در جاده‌ای پر از چاله و چاه و دست‌انداز دارد. همان‌طور که این شخص هیچ‌گاه به مقصد نمی‌رسد این چنین برنامه‌ریزی نیز به حال مملکت نه تنها مفید نخواهد بود بلکه ضرر و زیان فراوانی را هم در برخواهد داشت.
جایگاه آمار در سازمان های فرهنگی
امروزه در هر سازمان و تشکیلاتی، مدیریت از ارکان اصلی فعالیت‌ها، رشد و تداوم موجودیت آن سازمان می‌باشد، به نحوی که هر گونه ضعف و نقصان در این رکن پیامدهای زیانباری را برای آن مجموعه ایجاد می‌نماید. با توجه به سه وظیفه اصلی مدیریت یعنی سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری می‌توان به میزان این رکن پی برد. تحقق این سه وظیفه مهم در مدیریت نیازمند طیف وسیعی از آمار و اطلاعات است، به طوری که بدون در دست داشتن آمار کافی، دقیق و به‌هنگام، سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، تعیین اهداف، راهکارها و فعالیت‌ها و در نهایت ارزیابی نتایج مربوطه امکان‌پذیر نمی‌باشد. ضرورت این امر در سازمان‌های فرهنگی بر کسی پوشیده نیست، چرا که ماهیت آمار و اطلاعات به گونه‌ای است که نه تنها موجب تسهیل امر برنامه‌ریزی فرهنگی می‌شود بلکه مدیران بهتر می‌توانند پاسخگوی نیازها و تقاضاهای مخاطبین خود باشند
رابطه سازمان‌های فرهنگی با آمار و اطلاعات
با بررسی به عمل آمده در ساختار تشکیلاتی اکثر سازمان‌های فرهنگی خصوصاً مراکزی که مسئولیت رصد فرهنگی کشور را به عهده دارند یا چنین واحدی (واحد آمار و اطلاعات) را در ساختار تشکیلاتی خود تعریف نکرده‌اند و یا اگر دارند اطلاعات منسجم و تکمیلی ندارند و نواقص موجود پژوهشگر را از پیشرفت روند کار بازمی‌دارد.
همان‌طوری که به اهمیت آمار و اطلاعات و به تبع آن برنامه‌ریزی اصولی واقف هستیم، به نظر می‌رسد ضرورت دارد سازمانهای فرهنگی به این مهم اقدام نموده و با راه‌اندازی واحد آمار و اطلاعات ضمن سنجش آرا و افکار عمومی مسئولیت‌ هماهنگی واحدهای آماری زیر مجموعه‌های مختلف سازمان‌های فرهنگی را در جهت تأمین اطلاعات آماری مورد نیاز سطوح مختلف مدیران، اساتید، دانشجویان و کارکنان به عهده بگیرد تا این واحد به عنوان پل ارتباطی تبادل داده‌های واحدهای مختلف سازمان باشد. اداره آمار به مناسبت جایگاه پژوهشی خود، مرجع مناسبی برای اعتبار سنجی خارجی داده‌ها و اطلاعات معاونت‌های سازمان‌ بوده و به همین مناسبت باید در ارتباط تنگاتنگ با کلیه واحدهای سازمان‌ فعالیت‌ نماید.

منابع:
۱-    اجلالی، پرویز، کتاب سیاستگذاری و برنامه‌ریزی فرهنگی در ایران
۲-    سایت دانشگاه علوم پزشکی ایران
۳-    سیدپور سید جواد، روزنامه ایران شماره ۳۷۶۸ با تلخیص

FacebookGoogle+LinkedInYahoo MailGoogle GmailShare

آشنایی با برنامه ریزی حمل و نقل

امتیاز مطلب

برنامه ریزی حمل و نقل چیست ؟

یکی از مهمترین زیر مجموعه یا زیر سیستم های شهری ، سیستم حمل و نقل می باشد و اگر خواسته باشیم پیشرفت و درجه نگرش و فرهنگ مکانی را مورد سنجش قرار دهیم ، باید نظری به سیستم دسترسی ها و شبکه بندی آن مکان بیفکنیم .

در هر اجتماع انسانی در مکانهای گوناگون چه شهری یا روستایی ایجاد امکانات آمد و رفت از ضروریات اجتناب ناپذیر به شمار می آید و در این حرکتها نیز سعی بر این است که با حمل مایحتاج انسان مسائل مورد نظر را نیز حل نمایند. حال اگر سیستمی استوار پدید آید که بتواند این رفت و آمدهای انسانی و حمل کالاهای مورد نیاز آنها را در این فضا به صورت صحیح تنظیم نماید ، می توان از یک برنامه ریزی حمل و نقل صحبت به میان آورد . به بیان دیگر می توان گفت : برنامه ریزی حمل و نقل ، فن نظام یافته ای از تجزیه و تحلیل ، تشخیص و راهکار در حمل و نقل و ترافیک است .

هدف کلی آن ایجاد ایمنی و سیستمی کارا و مناسب در ارتباط با نیازهای جاری و آینده و اولویتهای جامعه است . این برنامه موجب تحرک در توسعه اقتصادی و اجتماعی خواهد شد. کلمه ترافیک ،  خود گویای تبادل فرهنگی و اقتصادی و بالطبع حرکت انسانها و کالا از نقطه ای به نقطه دیگر است .

بدیهی است که انسانها برای رفع نیازهای خود احتیاج به احداث معابر ، همچنین تهیه وسائط نقلیه با نگاهی دقیق و موشکافانه به موضوع خواهند داشت و چنان که پیداست بدون یک برنامه ریزی دقیق حمل و نقل مناسب رفع نیازها و اشکالات موجود ممکن نمی شود .حال این پرسش را می توان داشت که از یک برنامه ریزی حمل و نقل چه انتظاری میرود ؟ و یک برنامه ریزی حمل و نقل چه اهدافی را باید دنبال نماید ؟

 

اهداف برنامه ریزی حمل ونقل

کاملاً واضح است در زمانی که صحبت از برنامه ریزی می شود ، هدف بهبود بخشیدن به وضعیت و یا خواسته موردنظر می باشد در غیر این صورت نیازی به طرح برنامه ریزی نبود .

اهدافی را که در برنامه ریزی حمل و نقل دنبال می شود می توان فهرست وار به شرح زیر عنوان کرد :

۱- رسیدن به مناسبترین نوع سیستم حمل و نقل به گونه ای که حد اکثر استفاده از منابع موجود به عمل آید .

۲- وسعت بخشیدن به کلیه جوانب سیستم حمل و نقل و بالطبع راهها.

۳- ایجاد جهش و فعالیت اقتصادی بهینه با پایین آوردن هزینه های حمل ونقل.

۴- تنظیم زمان لازم جهت احداث معابر و نگهداری معابر و نگهداری معابر موجود بر حسب نیازهای آینده.

۵- برنامه ریزی دقیق در جهت اولویت بندی، تعمیر و نگهداری و احداث راهها .

۶- بر آورد و هزینه لازم فعالیتها بر حسب میزان نیازمندیها در سطح کشور.

۷- ایجاد تحرک در این بخش با تأسیس راههای جدید و جذابیت های ممکن.

۸- برنامه ریزی جهت ایمن نمودن راهها و وسائط نقلیه.

۹- برنامه ریزی اصولی با استفاده از فناوری پیشرفته در جهت کاهش و به حد اقل رساندن تصادفات .

۱۰- برنامه ریزی دقیق در جهت شناخت توسعه و پیشرفت در آینده و رفع نیازهای سفر.

۱۱- توجه دقیق به محیط زیست وسعی در حفظ آن به بهترین شکل ممکن.

برنامه ریزی حمل و نقل و نقش آن در ترافیک شهری

برنامه ریزی حمل ونقل  شهری یک ارزیابی مداوم برنامه های حمل و نقل برای رسیدن به اهداف و مقاصد توسعه تمام یک استان و یک جامعه شهری است ، به عبارت دیگر برنامه ریزی حمل ونقل فن نظام یافته ای از تجزیه و تحلیل عناصر حمل ونقل و ترافیک است که هدف آن ایجاد ایمنی در سیستم حمل و نقل کار آمد و ناسب در ارتباط با نیازهای جاری و آینده و اولویتهای جامعه می باشد .

حال اگر بخواهیم این مفهوم را بازتر کنیم می توان چنین گفت که هدف از برنامه ریزی حمل ونقل این است که :

۱-     مهیا شدن بهترین و مناسبترین نوع سیستم حمل ونقل نسبت به امکانات که کاربرد بالایی داشته باشد .

۲- با صرفه جویی در سیستم مالی ایجاد تحرک ، فعالیت و کارآیی در سیستم اقتصادی .

۳- توسعه و بهبود وضعیت راهها .

۴- برنامه ریزی در راستای توسعه آینده .

۵- داشتن اولویت بندیهای صحیح در احداث راهها.

۶- سرعت بخشیدن در حرکتها و حمل و نقل انسان و کالا در بهترین شکل.

۷- ایجاد شرایط مناسب در حمل و نقل در جهت کاهش تصادفات و افزایش ایمنی.

۸- ارائه برنامه و راهکار هایی در چارچوب منطقی برای نگهداری و حفظ محیط زیست .

سلسله مراتب طرح جامع شهری به ترتیب (از بالا به پایین) شامل موارد زیر است :

 طرح جامع شهری
برنامه ریزی اقتصادی                                                           برنامه ریزی اجتماعی       
                 برنامه ریزی کالبدی                  
کاربری اراضی                        حمل و نقل و ترافیک                               زیرساختها

همان طور که قبلاً اشاره شد برنامه ریزی حمل و نقل نقش بسیار مهم و اساسی در برنامه ریزی شهری داشته و یکی از اساسی ترین بخشهای برنامه ریزی جامع شهری است و هدف آن رسیدن به اهداف معینی در ارتباط با توسعه همه جانبه شهری است ، این برنامه ریزی  فرآیند مداوم توسعه با طراحی یک سلسله عملیات جهت دستیابی به اداف شهری و به منظور ایجاد بهترین سطح تعادل همه عناصر حمل و نقل پدید می آید.

FacebookGoogle+LinkedInYahoo MailGoogle GmailShare

انجام RCM و نحوه آن

امتیاز مطلب

پیاده‌سازی RCM یا تحلیل RCM

سخت ترین و حساس‌ترین بخش پروژه RCM، پیاده‌سازی RCM است و برخی این بخش را قبرستان فرایند RCM می‌نامند، چراکه خروجی فرایند تحلیل می‌تواند سندی بشود برای بایگانی در زونکن‌های مدیران و هیچ وقت به مرحله اجرا نرسد. اگر بخواهیم شبیه‌سازی کنیم، تحلیل RCM مانند تمرین قبل از مسابقات است و پیاده سازی RCM انجام خود مسابقه است. شما تمرین می‌کنید که در مسابقه شرکت کنید و این هدف اصلی است. لذا تحلیل به تنهایی کافی نیست بلکه باید پیاده‌سازی گردد و تنها در این حالت است که بازگشت سرمایه تحلیل RCM مشاهده خواهد گردید.

برای پیاده سازی موفق RCM رهبری در حین پیاده‌سازی آن بسیار اهمیت دارد. حتماً پروژه RCM باید شخصی مسئول برای پیاده‌سازی آن داشته باشد. این شخص می‌تواند تحت عنوان مدیر پیاده‌سازی RCM اطلاق گردد. او در حین تحلیل همراه تیم است و در تهیه برنامه خروجی RCM کمک می‌کند و همچنین برای هر بخش از برنامه فرد معین و موعد مشخصی را برای انجام تخصیص می‌دهد. هر هفته کاربرگ‌های RCM را با کمک تیم بروزرسانی و به اطلاع تیم و مدیران مربوطه می‌رساند.

در پیاده‌سازی اقدامات خروجی تحلیل RCM نکات زیر را مد نظر داشته باشید.

 • مدیر یا مسئول پیاده‌سازی را مشخص کنید. این شخص پیگیری، هدایت و گزارش پیشرفت برنامه پیاده‌سازی را بر عهده دارد.
 • اقداماتی که قرار است پیاده‌سازی گردد باید خیلی شفاف و واضح بیان شده باشد.
 • جلسات منظم برای پیگیری اجرای RCM از مسئول اجرا داشته باشید.
 • گزارشات پیشرفت را به اطلاع مدیرعامل برسانید.
 • پس از اتمام نهایی کار، یک جلسه نهایی به همراه اعضای تیم و مدیرعامل داشته باشید و جشن پایان کار بگیرید.
 • به صورت تصادفی اقدامات را ممیزی کنید تا از اجرای کامل فعالیت‌ها مطمئن گردید.

اگر اقدامات شفاف و نرم افزار برای اجرای کار موجود باشد معمولاً در یک هفته حدود ۱۵۰ فعالیت را می‌توان پیاده‌سازی کرد. به صورت کلی اگر تحلیل RCM یک هفته به طول انجامد، معمولاً سه هفته برای اجرای ۸۰ درصد فعالیت‌ها زمان مورد نیاز خواهد بود. ۲۰ درصد از فعالیت‌ها پروژه‌هایی هستند که نیاز به سرمایه دارند و نیاز به تائیدات و برنامه‌ریزی برای اجرا دارد. همچنین توصیه می‌شود ۸۰ درصد فعالیت‌های یک RCM پیاده‌سازی گردد و سپس به دنبال تحلیل RCM بعدی (تجهیز بعدی) برویم. اجرایی کردن فعالیت‌ها در صورت وجود نرم‌افزار مدیریت نت (CMMS) باید مستقیم در نرم‌افزار انجام پذیرد.

FacebookGoogle+LinkedInYahoo MailGoogle GmailShare

آشنایی با کایزن

امتیاز مطلب

کایزن چیست ؟ چه فوایدی دارد ؟ منشاء آن کجاست ؟

کایزن

در مورد کایزن مطالب ، مقالات و کتب زیادی در ایران چاپ شده است و یکی از ابرازهای بهبود در سازمانها می باشد و طبق معمول وارداتی از کشور ژاپن است

کایزن یکی از اصول و پایه های کلیدی در مفاهیم پیاده سازی نگهداری و تعمیرات بهره ورفراگیر می باشد و تقریبا” بدون آن امکان اجرای نت بهره ور فراگیر بسیار کم است با توجه به اینکه در خود نت بهره ور فراگیر مبحث مشارکت عمومی پرسنل سازمان ملاک می باشد و این مشارکت همگانی در پیاده سازی نت در کارخانه باید یک جایی معنا و مفهوم شود که منظور چیست؟ مشارکت کلیه پرسنل تولید ، تضمین و نت و مهندسی و غیره به چه نحو و چه عمقی! آیا با اجرای روشهای و دستورالعمهای جدید می توان این مشارکت را بدست آورد؟

کایزن می تواند پاسخگوی سوالات فوق باشد و با استقرار آن در سازمان مشارکت حداکثری پرسنل را در بهبود فعالیتهای سازمان و نگهداری و تعمیرات بدست خواهد آمد.

کایزن را نباید خیلی سخت و پیچیده گرفت در زیر مفاهیم کایزن و اصول و روش اجرا آن را می بینید.آنچه که مهم است با روش ، نظم و سیستم همیشه نمی توان  کایزن را مستقر کنید! در کایزن یک نوع خلاقیت و ابداع نهفته است و این وقتی پیش می آید که شما بتوانید در سازمانتان هوش و استعداد و نبوغ پنهان و آشکار پرسنل سازمان را برانگیخته و استفاده کنید.کایزن به نوعی مشارکت استعدادهای و خلاقیتهای کلیه پرسنل در بهبود و نوآوری های کوچک و بزرگ در فعالیتهای سازمان است.بهبود مداوم فعالیتهای سازمان با مشارکت همه! حالا اسمش زیاد مهم نیست وقوع اتفاقش مهم است!

کایزن ترکیبی دو کلمه ای از

یک مفهوم ژاپنی است که تعریف آن تغییر به سمت بهتر شدن یا بهبود مستمر و تدریجی است. در واقع کایزن بر این فلسفه استوار است که برای ایجاد بهبود در سازمان ها لازم نیست به دنبال تغییرات انفجاری یا ناگهانی باشیم ، بلکه هر نوع بهبود یا اصلاح به شرط آنکه پیوسته و مداوم باشد، ارتقای بهره وری را در سازمان ها به ارمغان خواهد آورد.

KAI + ZEN = KAIZEN

بهبود مستمر و تدریجی با بهره گیری از مشارکت کارکنان

در نگاه کایزنی برای تحقق بهبود تدریجی و مستمر در سازمان ها باید سه اقدام اساسی زیر صورت بگیرد :

۱- کلیه فعالیت هایی که هزینه زا هستند ولی ارزشی تولید نمی کنند (Muda ) باید حذف شوند .

۲- فعالیت هایی که به شکلی در جای دیگری به صورت موازی انجام می شوند ( Muri ) با یکدیگر تلفیق شوند.

۳- آن دسته از فعالیت هایی که برای تکمیل و بهبود سطح کیفی خدمات لازمند (Mura ) به فعالیت های سازمان افزوده شوند. این حرکت یا نهضت MU3 اساس اقدامات کارگاه آموزشی گمبا کایزن ( کایزن عملی ) را تشکیل می دهد.

مراحل اجرای کایزن

۱- ناحیه نمونه را انتخاب کنید .

۲- گروه بهبود ( تیم کایزن ) را ایجاد و سازمان دهی کنید .

۳- داده های آماری مورد نیاز را در ناحیه نمونه با کمک اعضای گروه گرد آوری کنید .

۴- اعضای شرکت کننده را در کارگاه آموزشی با مفاهیم و ابزارهای بهبود آشنا کنید .

۵- نظام آراستگی ( ۵ ت ) را آغاز کنید .

۶- مودا ( اتلاف ) ها را شناسایی و فهرستی از آنها تهیه کنید .

۷- تحلیل علل رویداد اتلاف را در ناحیه نمونه انجام دهید و راه حلهایی را با استفاده از کار گروهی بیابید.

۸- راه حل هایی را که عملی ترند انتخاب کنید .

۹- هر نوع تغییر فیزیکی در آرایش ناحیه نمونه را بدون فوت وقت انجام دهید .

۱۰- بهبود انجام گرفته را به صورت استاندارد درآورید .

۱۱- موفقیت حاصله را به اطلاع سایر همکارانتان برسانید .

۱۲- نتایج به دست آمده را ارزیابی کنید تا در مراحل بعدی مورد استفاده قرار گیرند .

۱۳- به سراغ مشکل بعدی بروید .

اصول بیست گانه مدیریت در کایزن

۱- نگویید چرا این کار انجام نمی شود. فکر کنید چگونه می توانید آن را انجام دهید.

۲- در مورد مشکل به وجود آمده نگرانی به خود راه ندهید. همین الان برای رفع آن اقدام نمایید.

۳- از وضعیت موجود راضی نباشید. باور داشته باشید که همیشه راه بهتری هم وجود دارد.

۴- اگر مرتکب اشتباه شدید ، بلافاصله در صدد رفع اشتباه برآیید.

۵- برای تحقق هدف به دنبال کمال مطلوب نگردید.اگر۶۰%از تحقق هدف اطمینان دارید دست بکار شوید.

۶- برای پی بردن به ریشه مشکلات ۵ بار بپرسید چرا؟

۷- گمبا محل واقعی رویداد خطاست . سعی نکنید از دفتر کار خود مشکلات محیط را حل کنید.

۸- همیشه برای حل مشکل از داده و اطلاعات کمی و به روز استفاده کنید.

۹- برای حل مشکل بلافاصله به دنبال هزینه کردن نباشید. بلکه از خرد خود استفاده کنید. اگر عقلتان به جایی نمی رسد، آن را در همکارانتان بجویید و از خرد جمعی استفاده کنید.

۱۰- هیچ وقت جزئیات و نکات ریز مسئله را فراموش نکنید. ریشه بسیاری از مشکلات در نکات ریز است.

۱۱- حمایت مدیریت ارشد منحصر به قول و کلام نیست. مدیریت باید حضور ملموس داشته باشد.

۱۲- برای حل مسائل هر جا که امکان آن وجود دارد از واگذاری اختیار به زیردستان ابا نکنید.

۱۳- هیچ وقت به دنبال مقصر نگردید. هیچ گاه عجولانه قضاوت نکنید.

۱۴- مدیریت دیداری و انتقال اطلاعات بهترین ابزار برای حل مسئله به صورت گروهی است.

۱۵- ارتباط یک طرفه دستوری از بالا به پایین مشکلات سازمان را پیچیده تر میکند. مدیریت ارشد باید با لایه های پایین تر سازمان ارتباط دو جانبه داشته باشد.

۱۶- انسانها توانایی های فراوانی دارند. از الگوهای چند مهارتی و غنی سازی شغلی برای شکوفا شدن آنها استفاده کنید.

۱۷- تنها فعالیت هایی را انجام دهید که برای سازمان شما ارزش افزوده ایجاد می کنند.

۱۸- فراموش نکنید که ۵ ت ، پایه و بنیان ایجاد محصولی با کیفیت است.

۱۹- بر اساس الگوهای کار گروهی ، مسائل محیط کارتان را حل کنید.

۲۰- حذف مودا ( اتلاف) فرآیندی پایان ناپذیر است. هیچ وقت از این کار خسته نشوید

FacebookGoogle+LinkedInYahoo MailGoogle GmailShare

SCM چیست

امتیاز مطلب

مدیریت زنجیره تامین یا SCM چیست ؟

مدیریت زنجیره تامین SCM چیست ؟ مدیریت زنجیره تامین تلفیقی است از هنر و علم که در جهت بهبود
دسترسی به مواد اولیه , ساخت محصولات و یا خدمات و انتقال آن به مشتری بکار میرود .
در زیر پنج بخش اصلی مدیریت زنجیره تامین می آید :

 1. برنامه ریزی – این بخش استراتژیک مدیریت زنجیره تامین میباشد . مدیریت منابعی که جهت برآوردن نیاز مشتری برای محصول و یا سرویس شما استفاده میشوند . نیاز به برنامه ریزی استراتژیک میباشد . بخش عمده برنامه ریزی , پیاده سازی مجموعه مقیاسهایی است برای نظارت بر زنجیره تامین بطوریکه , بهینه و مقرون بصرفه بوده , کیفیت و ارزش مورد نظر مشتری را تامین کند .
 2. منابع – تامین کنندگانی را که محصولات و خدمات مورد مصرف برای ساخت محصولات و خدمات شما را در اختیارتان قرار میدهند انتخاب کنید . روندهای قیمت گذاری , تحویل و پرداخت به این تامین کنندگان را مشخص کرده , مجموعه ای از مقیاسهای نظارت و بهینه سازی ارتباط با آنان را فراهم آورید . سپس روندهای مدیریت انبار شامل دریافت مرسولات , بازبینی وانتقال محصولات و خدمات را به خط تولید خود به علاوه نحوه اختیار دادن پرداخت به تامین کننده را مشخص کنید .
 3. تولید – فعالیتهای لازم جهت تولید کنترل کیفی , بسته بندی و آماده سازی جهت ارسال مرسوله را برنامه ریزی کنید . سطح کیفیت , خروجی تولید و بهره برداری کارگران و کارمندان را اندازه گیری کنید .
 4. ارسال – این بخش اکثرا” تدارکات نامیده میشود در این بخش شما باید دریافت سفارشات مشتریان را هماهنگ کنید , شبکه ای از انبارهای کالا آماده کنید و روشهای حمل کالا به مشتری و پرداخت را انتخاب کنید .
 5. ارجاع – بخش اشکالات زنجیره تامین شبکه ای را برای مرجوع ساختن کالاهای معیوب و تولید از طرف مشتریان فراهم آورید .

نرم افزار مدیریت زنجیره تامین چه وظیفه ای دارد ؟ نرم افزارهای مدیریت زنجیره تامین از جمله متنوع ترین نرم افزارها در دنیا هستند . هر یک از پنج مرحله اصلی مدیریت زنجیره تامین که در قسمت قبل ذکر شده است , شامل دهها عملکرد مختلف میباشد که هر کدام میتواند نرم افزار خاص خود را داشته باشد .

بعضی سازندگان نرم افزارهای بزرگ سعی کرده اند که این نرم افزارها را در کنار یکدیگر مونتاژ کنند ولی هیچ تولید کنند ه ای یک مجموعه کامل از این نرم افزارها نداشته و ندارد . اتصال این نرم افزار با یکدیگر میتواند یک کابوس بزرگ باشد.

شاید بهترین روش برای ترسیم نرم افزار مدیریت زنجیره تامین بدین ترتیب باشد که آنرا به نرم افزاری که در جهت برنامه ریزی زنجیره تامین باشد تقسیم کنید . نرم افزاری که در جهت اجرای مراحل زنجیره تامین بکار گرفته میشوند .

نرم افزار برنامه ریزی زنجیره تامین (Supply Chain Planning) از الگوریتم های خاص ریاضی در جهت بهبود روندها و کار این زنجیره و تامین و پایین آوردن موجودی انبار استفاده میکند . این نرم افزار کاملا” وابسته به اطلاعات ورودی برای دقت بیشتر میباشد . اگر برای مثال شما سازنده کالاهای مصرفی میباشید انتظار دقت عمل در سیستم برنامه ریزی منابع تامین خود را نداشته باشید , مگر اینکه بتوانید اطلاعات دقیق در مورد سفارشات مشتریان به خرده فروشان طرف قرارداد شما , آمار فروش خرده فروشان , توان تولید و محل کالا در اختیار آن بگذارید .
نرم افزارهای برنامه ریزی برای کلیه مراحل زنجیره تامین وجود دارند . بطور حتم ارزشمند ترین ( و در عین حال پیچیده ترین آنها ) آنها نرم افزارهای برنامه ریزی نیاز مشتریان است که مشخص می کنند میزان مورد نیاز تولید کالا برای رفع نیاز مشتریان چه مقدار میباشد .
نرم افزار اجرای زنجیره تامین (Supply Chain Execution) جهت اتوماسیون بخشهای مختلف سیستم زنجیره تامین بکار میرود .
این نرم افزار میتواند به سادگی انتقال الکترونیک سفارشات از کارخانه و یا کارگاه شما به تامین کنندگان مواد اولیه مورد نیاز باشد .
!!آیا نیاز به نصب نرم افزار مدیریت منابع سازمانی (ERP) قبل از نرم افزار مدیریت زنجیره تامین (SCM) میباشد ؟
این موضوع بسیار بحث برانگیزی است . امکان دارد در صورت نیاز به نصب نرم افزار برنامه ریزی زنجیره تامین نیاز به وجود نرم افزار ERP بدلیل وجود نیاز به اطلاعاتی که قاعدتا” در نرم افزار ERP جمع آوری شده است , باشد .
از لحاظ فرض علمی شما نمیتوانید اطلاعات مورد نیاز نرم افزار برنامه ریزی زنجیره تامین را از سیستمهای قدیمی موجود در شرکت به آن تغذیه کنید ( بطور مثال از صفحات گسترده Excel که در جابجایی سازمان وجود دارد ) ولی به جریان انداختن این اطلاعات با سرعت و دقت لازم از کلیه بخشهای سازمان در عمل بسیار مشکل خواهد بود . نرم افزار مدیریت منابع سازمانی (ERP) دژکوبی است که کلیه این اطلاعات را در قالب یک بسته نگهداری میکند و بدین ترتیب نرم افزار های برنامه ریزی زنجیره تامین میتوانند با اتکا به تنها یک نبع به آخرین اطلاعات مورد نیاز خود دسترسی داشته باشند. بیشتر مدیرانی که سعی کرده اند نرم افزارهای برنامه ریزی زنجیره تامین را در سازمان خود نصب کنند , اظهار داشته اند که از نصب ابتدایی نرم افزار مدیریت منابع انسانی (ERP) در سازمان خود راضی هستند .

آنها به پروژه های ERP به عنوان نظم بخشیدن به اطلاعات درون سازمانی خود مینگرند. واقعیت این است که نرم افزارهای ERP بسیار گران قیمت و اجرای آنها بسیار دشوار میباشد , در نتیجه ممکن است منطقی باشد که اطلاعات مورد نیاز نرم افزار برنامه ریزی زنجیره تامین بدون نصب ERP برای آن فراهم گردد.

نرم افزارهای اجرایی زنجیره تامین وابستگی بسیار کمتری به جمع آوری دقیق اطلاعات از بخشهای مختلف سازمان دارند و به این ترتیب مستقل از تصمیمات ERP عمل میکنند . ولی احتمال این وجود دارد که نیاز به تبادل اطلاعات بین این نرم افزارها و ERP باشد .

این اصل بسیار مهم است که نرم افزارهای اجرایی زنجیره تامین حتما” امکان یکپارچه شدن با اینترنت , مدیریت منابع سازمانی ERP و برنامه ریزی زنجیره تامین SCP را داشته باشد . برای مثال اگر میخواهید یک سایت اینترنتی خصوصی برای ارتباط با مشتریان خود و تامین کنندگان مواد اولیه خود بوجود آورید حتما” نیاز به استخراج اطلاعات از نرم افزارهای اجرایی زنجیره تامین SCE , برنامه ریزی زنجیره تامین SCP و مدیریت منابع سازمانی و مدیریت منابع سازمانی ERPخواهید داشت که قادر به تبادل آخرین اطلاعات در مورد سفارشات , پرداختها و وضعیت تولید و تحویل کالا باشد.

هدف از نصب نرم افزار مدیریت زنجیره تامین SCM چیست ؟

قبل از فراگیر شدن اینترنت مریدان نرم افزار زنجیره تامین عمدتا” به تقویت امکان پیش بینی نیاز مشتریان و روان سازی زنجیره تامین محدود بودند . ولی ذات ارزان و هم جا حاضر اینترنت به همراه استانداردهای ارتباطی جهانی و ساده خود امکانات وسیعی بوجود آورده است .

چه موانعی بر سر راه نصب نرم افزار مدیریت زنجیره تامین وجود دارد ؟

 1. بدست آوردن اطمینان تامین کنندگان مواد اولیه و شرکای تجاری

اتوماسیون زنجیره تامین به این دلیل است که پیچیدگی های آن از مرز سازمان شما فراتر میرود . نه تنها کارمندان شما نیاز به تطبیق روش کار کردنشان دارند , بلکه کارمندان هر تامین کننده ای که برای شبکه می پیوندد نیز نیاز به تطبیق روشهای عملکرد خود دارند . تنها تولید کنندگان بسیار بزرگ و قدرتمند توانایی اجبار کردن دیگران در زنجیره تامین به اعمال چنین تغییراتی را دارند . برای اینکه بتوانید رضایت شرکای زنجیره تامین خود را برای همکاری در این زمینه بدست بیاورید میبایست طبق توافقاتی انتظارات آنها را نیز بر آورده ساخت تا بدین ترتیب همه عناصر این زنجیره به نوبه خود سود ببرند .

 1. مقاومت داخلی در برابر تغییر

اگر قانع کردن دیگر سازمانها برای استفاده از سیستمهای زنجیره تامین دشوار است , قانع کردن افراد داخل سازمان هم به همان اندازه دشوار است . اگر نتوانید اپراتورها را قانع کنید که استفاده از این سیستم در دقت آنها صرفه جویی میکند با توجه به اینکه سالها استفاده از روشهای قدیمی و عادت به کاغذ بازی را نمیتوان بسادگی فراموش کرد , به احتمال زیاد راهی برای دور زدن و استفاده نکردن از سیستم نصب شده پیدا خواهند کرد .

 1. اشتباهات اولیه

نحوه پردازش داده ها در سیستمهای مدیریت زنجیره تامین جدید نصب شده در سازمانها به گونه ای است که برای آن برنامه ریزی شده . ولی نرم افزار در چند ماه اولیه نصب در سازمان نمیتواند از روشها , سنتها و تاریخچه عملکرد سازمان با خبر باشد . برنامه ریزیها و پیش بینی کننده ها باید متوجه این موضوع باشند که اولین اطلاعاتی که از اینگونه سیستمها دریافت میکنند نیاز به بررسی و کمی تغییر خواهند داشت .
در یک مورد به عنوان نمونه یک کارخانه تولید قطعات خودرو درست پس از نصب یک سیستم پیش بینی زنجیره تامین سفارشی غیر عادی بزرگی از یکی از سازندگان خودرو دریافت میکند . سیستم بلافاصله فرض میکند که درخواست بازار برای اینگونه قطعات بسیار بالاست ( با توجه به اینک از روند قبلی بازار بی خبر است ) . استفاده کورکورانه از اعداد و ارقام سیستم در این مورد خاص میتواند منجر به سفارش غیر منطقی مواد اولیه توسط این شرکت بشود . شرکت متوجه مشکل شد و این اشتباه جلوگیری کرد . بدین گونه که برنامه ریزیها اطلاعات سیستم را دور ریخته از اطلاعات شخصی خود استفاده کردند .
ولی این مشکل دیگری را بوجود می آورد و آن عدم اطمینان برنامه ریزیها به سیستم نصب شده و استفاده از اطلاعات شخصی خود میباشد . شرکت میبایست سیستم را تنظیم کند و در بوجود آوردن اطمینان کارکنان به سیستم کوشش کند . وقتی کارمندان متوجه شوند که میتوانند تجربیات خود با دقت رو به رشد سیستم هماهنگ کنند , تکنولوژی را قبول کرده از آن استفاده میکنند .بسیاری از بازارهای الکترونیک B2B مجهز به نرم افزار مدیریت زنجیره تامین میباشند .

آیا استفاده از این سیستمها بهتر است یا تهیه و نصب سیستم خصوصی ؟

بازارهای الکترونیک ( ارتباط چند به چند ) و خصوصی ( سازمان شما با دیگر عناصر زنجیره تامین ) با انواع ایده های بزرگ برای بوجود آوردن مزایده ها , مناقصه ها و صرفه جویی در خرید شکل گرفتند . ولی تولید کنندگن کمی وسوسه به شرکت در آنها شده اند . بسیاری از این سایتهای اینترنتی در حال حاضر به حداقل کارآیی خود یعنی میزان نرم افزار مدیریت زنجیره تامین تنزل پیدا کرده اند . اینگونه سایتها منابع شرکتهایی هستند که خود توانایی خرید نرم افزارهای مدیریت زنجیره تامین را ندارند ولی بسیاری از سرویسهای ارائه شده از کارآیی لازم برخوردار نیستند . شرکتهایی که توان مالی بیشتری دارند میتوانند ارتباطات خود را بطور اختصاصی با شرکاء تجاری خود برقرار کنند .
ولی حتی این شرکتها زمانهای امکانپذیر میتوانند از بازارهای الکترونیک عمومی بهره مند شوند . ساخت نرم افزار خصوصی در شرایطی که کس دیگری آنرا قبلا” برای شما بوجود آورده توجیه پذیر نمیباشد .
واقعیت این است که عمق ارتباطاتی که بین عناصر زنجیره تامین توسط بازارهای الکترونیک عمومی تعریف شود بسیار کمتر از ارتباطاتی که بصورت خصوصی با چند تامین کننده خاص برقرار میشود میباشد . بدین ترتیب بیشتر تصمیم گیرنده ها بدین ترتیب عمل میکنند که از بازارهای الکترونیک عمومی برای ارتباطات عام زنجیره تامین خود استفاده میکنند و برای ایجاد ارتباطات عمیق تر به عناصر خاصی در این زنجیره بازار الکترونیک خاص خود را بوجود می آورند .

تصمیمات زنجیره تامین در چه حیطه ای هستند ؟

ما تصمیمات لازم در رابطه با مدیریت زنجیره تامین را به دو دسته کلی تقسیم میکنیم . تقسیمات استراتژیک و عملیاتی . همانطوریکه از نام آن پیدا است , تصمیمات استراتژیک معمولا” برای افق زمانی بلندی است و تا حد زیادی به سیاستهای طراحی زنجیره تامین را فراهم می آورند . در سوی دیگری تصمیمات عملیاتی بیشتر بر عملیات روزمره تمرکز دارند. هدف این تصمیمات حرکت موثر و بهینه تولیدات در زنجیره تامین تعریف شده استراتژیک میباشد

FacebookGoogle+LinkedInYahoo MailGoogle GmailShare

SAP چیست ؟

امتیاز مطلب

آشنایی با

SAP

مزایای سیستم SAP

 برای تقریبا تمام مراکز کسب و کار مانند صنایع تولیدی مانند فولاد، خودرو سازها، قطعه سازها، خرده فروشی، شرکتهای توزیع، بانک، بیمه، نفت و گاز، صنایع غذایی، داروسازی، خدمات عمومی، شهرداریها، حمل ونقل، حوزه سلامت مانند بیمارستانها و غیره دارای راهکار های Best Practice می باشد. در زیر مزایای سیستم SAP به اختصار شرح داده شده است:

ماژولهای مالی و قیمت تمام شده (Financial AccountingControlling)

 • یکپارچگی اطلاعات مالی در حوزه های خرید، فروش، داراییهای ثابت، خزانه داری و بهای تمام شده
 • امکان مقایسه و تحلیل هزینه های پیش بینی و هزینه های واقعی در دوره های مالی مختلف
 • کاهش اشتباهات کاربری در ورود اطلاعات و اسناد مالی
 • افزایش سرعت ورود اطلاعات و تهیه گزارش ها تحلیلی و به روز
 • امکان تجزیه و تحلیل سود آوری و تهیه نقطه سر به سر
 • امکان استفاده از روشهای مختلف هزینه‌یابی در سطوح مختلف و در نتیجه کاهش هزینه‌ها
 • افزایش سرعت در تهیه شاخصهای عملکردی مدیریت مالی
 • کاهش زمان کنترلهای داخلی مالی و افزایش اتوماتیک کنترلها
 • حذف چشمگیر مغایرتهای اسناد و ثبت های مالی
 • کاهش هزینه نگهداری سوابق مالی
 • کنترل بودجه خرید و فروش
 • گزارش هزینه‌ها به تفکیک مراکز هزینه، پروژه ها و…
 • امکان تهیه انواع گزارش ها مالی در سطوح مختلف
 • امکان ردیابی کلیه انحرافات قیمت خرید و اعمال اتوماتیک آن

ماژول فروش (Sales & Distribution)

 • ردیابی محصولات و خدمات فروخته شده از زمان صدور سفارش فروش آنها تا زمان تحویل به مشتری و صدور صورتحساب
 • آنالیز قیمت تمام شده محصولات فروخته شده با مبلغ واقعی فروش رفته
 • تهیه گزارش ها مربوط به مبالغ دریافت و پرداخت به تفکیک سفارش فروش، مشتری، محصول و …..
 • امکان کنترل تعهدات از لحاظ زمانی در زمان عقد قرارداد با مشتری
 • امکان دریافت قیمت واقعی هر محصول در زمان عقد قرارداد فروش
 • مدیریت اطلاعات مشتریان

ماژول خرید (Purchasing)

 • امکان کنترل و مونیتور کردن درخواست خرید تا زمان رسید
 • برنامه‌ریزی بهینه تامین مواد و خرید از طریق اجرایMRP
 • امکان ارزیابی پیمانکاران و تامین‌کنندگان با پارامترهای متنوع
 • امکان خرید اتوماتیک
 • بانک اطلاعاتی کامل از تامین کنندگان، فروشندگان
 • رضایت تامین کنندگان به دلیل سهولت در پیگیری صورتحسابهای آنها

ماژول تولید (Production Planning)

 • امکان شبیه سازی سناریوهای مختلف تولید در افق‌های برنامه ریزی کوتاه و بلندمدت
 • پشتیبانی از استراتژی‌های متفاوت جهت برنامه‌ریزی تقاضا
 • پشتیبانی از شیوه های تولید بر اساس ساخت برای انبارش (Make to Stock) یا ساخت بر اساس سفارش مشتری (Make to order)
 • پشتیبانی از شیوه‌های متفاوت برنامه‌ریزی و کنترل تولید (Production/Process/Repetitive)
 • کاهش خواب تولید با انجام برنامه‌ریزی بهینه تامین مواد (MRPII)
 • کاهش خواب تولید با انجام Capacity Planning
 • انجام Capacity Leveling در ایستگاههای گلوگاه تولیدی
 • مشاهده ظرفیت بارشده مجموع سفارش ها کاری در جریان برای هر ایستگاه کاری به صورتon Line
 • اتصال به اسکنرهای بارکد جهت ثبت زمانهای انجام کار تولید جهت کنترل Line تولید
 • کاهش موجودی در جریان ساخت (WIP) و کنترل دقیق موجودی‌های پای خط
 • امکان محاسبه دقیق قیمت تمام شده محصولات تولیدی بر اساس درخت محصول و نمودار جریان ساخت
 • امکان ردیابی مواد خام مصرفی در درخت محصول بر اساس Batch یا سریال نامبر
 • امکان تهیه As Built BOM (اجزای واقعی تشکیل دهنده محصول پس از نهایی شدن ساخت محصول)

ماژول مدیریت کیفیت (Quality Management)

 • امکان انجام بازرسی‌های کیفی در تمامی‌حوزه‌های سازمانی (خرید، تولید، فروش، خدمات پس از فروش و نیز در محل پیمانکار) بر اساس برنامه های بازرسی از پیش تعیین شده (Inspection Plan)
 • کاهش شاخص زمان بازرسی‌های کیفی مواد
 • امکان انسداد پرداخت‌های مالی به فروشندگان کالا تا قبل از تایید کیفی کالاهای تحویل شده
 • امکان صدوراتوماتیک عدم‌انطباق در تمامی حوزه‌ها براساس نتایج کیفی ثبت شده طبق برنامه‌های بازرسی از پیش تعیین شده
 • ارسال اتوماتیک مواد به فضای قرنطینه و عدم امکان مصرف مواد تا قبل از تایید کیفی اقلام توسط واحد کیفیت
 • امکان ارزیابی پیمانکاران بر اساس پارامترهای مختلف (تحویل به موقع، کیفیت محموله های تحویلی، قیمت، گواهینامه‌های کیفی و …)
 • امکان صدور Certificate براساس نتایج کیفی ثبت شده در مراحل مختلف تحویل و تولید جهت ارائه به مشتری
 • امکان انجام فعالیتهای کالیبراسیون برای تجهیزات تولیدی و ابزارهای اندازه گیری
 • امکان از دسترس خارج کردن تجهیزاتی که موعد کالیبراسیون آنها فرا رسیده و یا عملیات کالیبره کردن آنها به درستی انجام نشده است.

ماژول انبار(Inventory/Warehouse Management)

 • کاهش زمان انبار گردانی
 • کاهش مغایرت انبارگردانی
 • کاهش هزینه انبار داری
 • کاهش خواب سرمایه
 • کاهش خطاهای کاربری
 • کاهش یافتن زمان قرارگیری کالا در انبار
 • گزارش از وضعیت موجودی هر قطعه در هر لحظه
 • گزارش گردش موجودی در بازه‌های زمانی دلخواه
 • اطلاعات کامل درباره سفارش قطعه (زمان‌سفارش، سفارش‌دهنده، پروژه، مرکز‌هزینه، قیمت، تامین‌کننده)

ماژول کنترل پروژه (Project System)

 • کنترل زمان‌بندی, بودجه و هزینه پروژه
 • امکان برنامه‌ریزی تامین و برنامه‌ریزی تولید مواد بر اساس ساختار پروژه
 • امکان صدور اتوماتیک سفارش ها تولید و خرید بر اساس ساختار پروژه
 • امکان تعریف و استفاده از پروژه های استاندارد
 • امکان محاسبه دقیق هزینه و درآمد پروژه
 • امکان تسطیح منابع
 • امکان مدیریت پروژه هایی که خود به چندین پروژه تقسیم می شوند(Profit Management)
 • امکان مدیریت پروژه های سرمایه گذاری (Investment) و پروژه های بهبود محصول
 • امکان برنامه‌ریزی بودجه به ازای ساختار پروژه و سپس تایید و تصویب و نیز الصاق متمم به آن
 • امکان ایجاد پیشنهاد قیمت (Quotation) برای مشتری براساس ساختار پروژه ای محصول

ماژول نگهداری و تعمیرات (Plant Maintenance)

 • ایجاد یکپارچگی میان برنامه نت و برنامه تولید
 • امکان برقراری ارتباط میان تعمیرات و تولید تا به هنگام خرابی هر ماشین، امکان زمانبندی و برنامه‌ریزی تولید برای آن ماشین غیرممکن شود.
 • امکان ثبت و گزارش خرابی‌ها و توقفات ماشین‌آلات و تجهیزات از سوی کارگاههای تولید و ارسال پرینت یا ایمیل یا sms اتوماتیک برای واحد تعمیرات که منجر به کاهش چشمگیر توقفات تجهیزات تولیدی خواهد شد.

 

ٍERP برنامه ریزی منابع سازمان

FacebookGoogle+LinkedInYahoo MailGoogle GmailShare

آشنایی با گرایش های مهندسی صنایع – مدیریت پروژه

امتیاز مطلب
گرایش مدیریت پروژه

 

معرفی گرایش مدیریت پروژه در کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی صنایع

در ابتدای امر لازم به توضیح است که مطالب مربوط به این گرایش از مهندسی صنایع تنها مربوط به دوره کارشناسی ارشد مدیریت پروژه گرایش مهندسی نفت و گاز که در دانشگاه تهران پذیرش می شود، می باشد. لذا بقیه دانشگاه ها فقط تحت عنوان مدیریت پروژه در این گرایش پذیرش دارند. دوره کارشناسی ارشد مدیریت پروژه گرایش مهندسی نفت و گاز برای اولین بار در سال ۱۳۹۲ اجرایی گردید.

صنعت نفت کشور به عنوان صنعت پیشران اقتصاد کشور درگیر پروژه‌های عظیم توسعه میادین نفت و گاز بوده و بعضاً به سبب مشترک بودن برخی از این میادین با کشورهای همسایه، سرعت عمل در اجرای پروژه‌های توسعه ‌ای اهمیت دوچندان می‌یابد. باعنایت به اهمیت دانش مدیریت پروژه در این صنعت و تأثیر آن در اصلاح روند اجرای پروژه‌ها و افزایش بازدهی در اجرای پروژه‌های نفت و گاز کشور، مؤسسه مطالعات بین المللی انرژی به عنوان کانون (Hub) پژوهش‌های راهبردی و مدیریتی وزارت نفت، سرفصل آموزشی دوره کارشناسی ارشد مدیریت پروژه گرایش مهندسی نفت و گاز را به تصویب وزارت علوم تحقیقات و فناوری رسانیده است که از همین سال توسط دانشگاه‌ تهران در دو دوره روزانه و شبانه پذیرش دانشجو خواهد داشت. هدف از این دوره، تربیت مدیر و افراد متخصص برای پروژه‌های نفت و گاز می‌باشد و فارغ‌التحصیلان رشته مدیریت پروژه گرایش نفت و گاز در شرایط برابر، دراولویت استخدامی وزارت نفت قرار خواهند گرفت.

برنامه درسی مدیریت پروژه و تعداد واحدها:

رشته مدیریت پروژه در مقطع کارشناسی ارشد دارای ۳۲ واحد درسی است که ۱۲ واحد آن را دروس اجباری، ۱۲ واحد دروس اختیاری و ۸ واحد آن را پایان نامه و سمینار تشکیل می دهند.

دروس جبرانی:

ردیف نام درس
۱ مبانی مهندسی نفت و گاز
۲ بررسی و شناخت صنعت نفت و گاز ایران و جهان
۳ برنامه‌ریزی و کنترل پروژه
۴ تحقیق در عملیات

دروس اجباری:

ردیف نام درس واحد
۱ مدیریت سرمایه‌گذاری و تامین مالی طرح‌ها ۲
۲ روش‌شناسی و استاندار‌های مدیریت پروژه ۲
۳ اصول مذاکرات و مدیریت قرار‌دادها ۲
۴ مدیریت منابع انسانی و رفتار در سازمان‌های پروژه محور ۳
۵ اصول و نظریه‌های سازمان و مدیریت ۲

دروس تخصصی:

ردیف نام درس واحد
۱ مدیریت هزینه و مهندسی مالی پروژه‌ها ۲
۲ مدیریت مناقشات و دعاوی قرار‌دادهای نفت و گاز ۲
۳ ارزیابی فنی، اقتصادی و اجتماعی پروژ‌ه‌های بالادستی ۲
۴ ارزیابی فنی، اقتصادی و اجتماعی پروژ‌ه‌های پایین‌دستی ۲
۵ مدیریت تامین تدارکات و پرو‌ژه‌های نفت و گاز ۲
۶ مدیریت انتقال و توسعه فناوری‌های نفت و گاز ۲

دروس اختیاری:

ردیف نام درس واحد
۱ مباحث منتخب در حوزه تخصصی ۲
۲ تصمیم‌گیری و روش‌های کمی در مدیریت پروژه ۲
۳ مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط‌زیست ۲
۴ مطالعه موردی ۲

دانشگاه های پذیرنده:

دانشگاه هایی که بر اساس دفترچه انتخاب رشته ارشد ۱۳۹۴ در رشته مدیریت پروژه پذیرش دانشجو دارند.

 

دانشگاه های پذیرنده رشته مهندسی صنایع گرایش مدیریت پروژه براساس دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد ۱۳۹۴
ردیف نام دانشگاه
۱ دانشگاه تهران
۲ دانشگاه صنعت نفت (محل تحصیل تهران)
۳ دانشگاه صنعتی امیرکبیر
۴ دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران – بابل
۵ مؤسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر – شیراز
FacebookGoogle+LinkedInYahoo MailGoogle GmailShare

آشنایی با گرایش های مهندسی صنایع – مدیریت سیستم و بهره وری

امتیاز مطلب

معرفی گرایش مدیریت سیستم و بهره وری در کارشناسی ارشد

(مجموعه مهندسی صنایع)

گرایش مدیریت سیستم و بهره ‌وری در کارشناسی ارشد مهندسی صنایع را می‌ توان چکیده دوره کارشناسی مهندسی صنایع دانست که به فارغ‌ التحصیلان سایر رشته های فنی و مهندسی، اختصاص یافته است.

 

گرایش مدیریت سیستم و بهره وری

گرایش مدیریت سیستم و بهره ‌وری در کارشناسی ارشد مهندسی صنایع را می‌ توان چکیده دوره کارشناسی مهندسی صنایع دانست که به فارغ‌ التحصیلان سایر رشته های فنی و مهندسی، اختصاص یافته است؛ ضمناً دانش آموختگان رشته مهندسی صنایع مجاز به انتخاب این گرایش نمی‌باشند.

دوره کارشناسی ارشد مدیریت سیستم و بهره وری به منظور آموزش علوم و فنون اداره صنایع با تأکید بر کاربرد روش های کمی و نظام گرا در اداره امور صنعتی تدوین گشته است. از آنجا که روش های مورد استفاده در دوره کارشناسی ارشد مدیریت سیستم و بهره وری به آموزش و تجزیه و تحلیل مسائل مهندسی نیز وابستگی گسترده‌ای دارد، دانش آموختگان دوره‌های کارشناسی فنی و مهندسی به علت آگاهی از دانش مهندسی برای فراگیری دروس دوره مزبور نیز آمادگی کافی را خواهند داشت تا با آگاهی کافی بتوانند در مشاغل مدیریتی مشغول به کار شوند.

مدیریت سیستم و بهره ‌وری در حسن اداره و موفقیت صنایع و توسعه صنعتی کشور نقش کلیدی دارد. تلفیق احسن عوامل انسانی و فیزیکی در جهت تحقق هدف های تعیین شده و کسب بیشترین نتیجه، در چارچوب فعالیتهای مدیریت است. اهمیت این نقش سبب گشته است که دانش و فنون مدیریت سیستم و بهره‌وری توسعه فراوانی یابد. با پیچیده شدن و گسترش سازمانهای صنعتی و پیشرفت علوم و فنون مدیریت، سیستم و بهره وری، مدیران صنایع باید علاوه بر اطلاعات مهندسی از دانش مدیریت نیز برخوردار باشند.

دانش آموختگان دوره کارشناسی ارشد مدیریت سیستم و بهره وری، می‌توانند در زمینه‌های زیر فعالیت نمایند:

 • مدیریت واحدهای صنعتی.
 • تجزیه و تحلیل مشکلات و نارسائی های مدیریت واحدهای صنعتی و ارائه طریق برای بهبود مدیریت آنها با استفاده از روشهای کمی و نظام‌گرا.
 • انجام تحقیق و بررسی در زمینه روش های مدیریت و بهبود این روش ها با توجه به شرایط ایران.

مدیریت سیستم و بهره وری در حسن اداره صنایع، خدمات، بازرگانی و تحقیقاتی و توسعه آنان در کشور نقشی کلیدی دارد. مدیریت سعی دارد از عوامل انسانی فیزیکی تحت اختیار مدیر بیشترین نتیجه را به دست آورد و عوامل مزبور را در جهت تحقق هدف‌های آتی که تعیین می‌کند به بهترین نحو توسعه دهد. با توجه به نقش مهم مدیریت در موفقیت سازمان‌های صنعتی، خدماتی، بازرگانی و تحقیقاتی، دانش و فنون مدیریت سیستم و بهره وری توسعه فراوانی یافته و آموزش مدیریت در جوامع توسعه یافته جایگاه رفیعی بدست آورده است. با پیچیده ‌شدن وگسترش سازمان‌ها و پیشرفت علوم و فنون مدیریت سیستم و بهره وری، مدیران باید علاوه بر اطلاعات تخصصی از دانش مدیریت نیز برخوردار باشند.

در رفع نیاز مبرم مزبور جهت تربیت مدیران سیستم و بهره وری، رشته مهندسی صنایع در آموزش عالی می‌تواند نقش مؤثری ایفا نماید. در دوره کارشناسی مهندسی صنایع، ضمن آموزش مبانی مهندسی، مبانی علوم و فنون لازم جهت افزایش کارآیی و بهبود مدیریت در سازمان‌های صنعتی نیز آموزش داده می‌شود. از آنجا که در دوره‌های کارشناسی ارشد هر رشته، زیرمجموعه‌های دوره کارشناسی آن رشته با عمق بیشتری آموزش داده شده و مورد تحقیق وتفحص قرار می گیرد، لذا با توجه به نیاز مبرم کشور، یکی از دوره‌های کارشناسی ارشد مهندسی صنایع باید بر آموزش و تحقیق در زمینه مدیریت سیستم و بهره وری متمرکز شود. نیازهای موجود در صنایع ایجاب می‌نماید که مجموعه ای از دروس رشته مهندسی صنایع که برای بهبود مدیریت سیستم و بهره وری مفید و مؤثر است، در سطح کارشناسی ارشد برای مدیران ارائه شود.

متأسفانه در کشورهای درحال توسعه به امر آموزش و تربیت مدیران در زیر بخش‌های صنایع، خدمات، بازرگانی و تحقیقاتی توجه کافی مبذول نمی‌شود. در کشورهای مزبور یکی از مهمترین تنگناهای توسعه، کمبود مدیرانی است که با‌ آگاهی از دانش و فنون مدیریت بتوانند امکانات موجود در سازمان‌های اقتصادی و اجتماعی آن کشورها را به نحو احسن تلفیق نموده و به کارگیرند و با ارائه بیشترین نتیجه، رشد و توسعه آن کشورها را تسریع نمایند.

برنامه درسی مدیریت سیستم و بهره‌وری و تعداد واحدها:

رشته مدیریت سیستم و بهره وری در مقطع کارشناسی ارشد دارای ۳۲ واحد درسی است که ۱۵ واحد آن را دروس اجباری، ۹ واحد دروس اختیاری و ۸ واحد آن را پایان نامه و سمینار تشکیل می دهند.

دروس جبرانی:

واحد نام درس ردیف
۳ تحقیق در عملیات ۲ ۱
۳ احتمال و آمار مهندسی ۲
۳ حسابداری صنعتی ۳
۳ اقتصاد کلان ۴

دروس اجباری:

۱۵ واحد زیر واحدهای اجباری می باشند:

واحد نام درس ردیف
۳ کنترل تولید ۱
۳ مدیریت عملیات ۲
۳ برنامه ریزی و بهره وری ۳
۳ برنامه ریزی استراتژیک برای مدیران ۴
۳ رهبری و سازمان ۵
۳ مدیریت منابع انسانی ۶

دروس اختیاری:

دانشجویان می بایست از واحد های زیر ۱۲ واحد را به اختیار بگذرانند:

واحد نام درس ردیف
۳ تصمیم گیری چند معیاره ۱
۳ مدیریت تکنولوژی ۲
۳ بازاریابی ۳
۳ مدیریت مالی ۴
۳ سیستم های پویا(۱) ۵
۳ فرایند های احتمالی و احتمال کاربردی ۶
۳ اقتصاد سنجی ۷
۳ شبیه سازی کامپیوتر ۸
۳ پیش بینی و تحلیل سری های زمانی ۹
۳ سیستم های صف ۱۰
۳ سیستم های فازی در برنامه ریزی و تصمیم گیری ۱۱
و در پایان ۲ واحد سمینار و ۶ واحد پروژه پژوهشی.

دانشگاه های پذیرنده:

دانشگاه هایی که بر اساس دفترچه انتخاب رشته  کارشناسی ارشد ۱۳۹۴ در رشته مهندسی صنایع گرایش مدیریت سیستم‌ و بهره‌وری پذیرش دانشجو دارند:

دانشگاه های پذیرنده رشته مهندسی صنایع گرایش مدیریت سیستم‌ و بهره‌وری براساس دفترچه انتخاب رشته  کارشناسی ارشد ۱۳۹۴
ردیف نام دانشگاه
۱ دانشگاه تربیت مدرس
۲ دانشگاه خوارزمی تهران
۳ دانشگاه صنعتی امیرکبیر
۴ دانشگاه صنعتی شریف
۵ دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل شاهین‌شهر اصفهان)
۶ دانشگاه علم و صنعت ایران
۷ دانشگاه یزد
۸ دانشگاه پیام نور استان بوشهر – مرکز بین المللی عسلویه
۹ دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران شمال
۱۰ دانشگاه پیام نور استان تهران – واحد ری
۱۱ دانشگاه پیام نور استان هرمزگان – مرکز بین المللی کیش
۱۲ دانشگاه غیرانتفاعی شمال – آمل
۱۳ دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر – یزد
۱۴ دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران – بابل
۱۵ سازمان غیرانتفاعی مدیریت صنعتی
۱۶ مؤسسه غیرانتفاعی آیندگان – تنکابن
۱۷ مؤسسه غیرانتفاعی الغدیر- تبریز
۱۸ مؤسسه غیرانتفاعی امام جواد (ع) – یزد
۱۹ مؤسسه غیرانتفاعی ایوانکی
۲۰ مؤسسه غیرانتفاعی خاتم – تهران
۲۱ مؤسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال – رشت
۲۲ مؤسسه غیرانتفاعی صنعتی فولاد – فولاد شهر اصفهان
۲۳ مؤسسه غیرانتفاعی فن ودانش – ساوه
۲۴ مؤسسه غیرانتفاعی کاسپین – البرز قزوین
۲۵ مؤسسه غیرانتفاعی نقش جهان – اصفهان
۲۶ مؤسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز – تهران
FacebookGoogle+LinkedInYahoo MailGoogle GmailShare