کارشناسی ارشد مهندسی صنایع گرایش مدیریت مهندسی

معرفی گرایش مدیریت مهندسی – مهندسی صنایع رشته مدیریت مهندسی در دنیا رشته‌ای شناخته شده، با سابقه، متداول و پولساز است. بیش از ۳۰۰ دانشگاه در دنیا رشته مدیریت مهندسی را دارند و ۶۵ دانشگاه با این رشته، کنسرسیوم رشته

FacebookGoogle+LinkedInYahoo MailGoogle GmailShare