شبیه سازی – مهندسی صنایع

آشنایی با اصول شبیه سازی چکیده تصمیم گیری برای استفاده کارا از نیروی انسانی، تجهیزات و دیگر منابع سازمانی برای هر مدیری، امری ضروری است . از این رو، مدیر همیشه در صدد است تا بیشترین بهره‌وری را از امکانات

FacebookGoogle+LinkedInYahoo MailGoogle GmailShare