آشنایی با واژگان ایزوReviewed by فرید پارسی مهر on Oct 19Rating: 4.5آشنایی با واژگان ایزو

واژگان ایزو

ایزو

۱- راهنمای ISO/IEC  Guide  ًواژگان عمومی استاندارد کردن و فعالیتهای مربوطه ً .

۲- استاندارد ISO  ۷۰۴ ، کار اصطلاح شناسی – اصول و روش ها .

۳- استاندارد ۱ISO  ۱۰۸۷  ، کار اصطلاح شناسی – واژگان – بخش اول : تئوری و کاربرد .

۴- استاندارد ISO  ۳۵۳۴ – ۲ آمار – واژگان و نمادها- بخش دوم – کنترل کیفیت آماری

۵- استاندارد ISO 9001:1994 ، استاندارد های مدیریت و تضمین کیفیت – بخش اول راهنمایی برای انتخاب و استفاده

۶- استاندارد ایران –ایزو ۹۰۰۱ : سال ۱۳۸۰ ، سیستم های مدیریت کیفیت – الزامات .

۷- استاندارد ISO 9004 : 2000  ، سیستم های مدیریت کیفیت – راهنمایی ها برای بهبود عملکرد.

۸- استاندارد ISO 10006 : 1997 ، مدیریت کیفیت – راهنمایی ها برای کیفیت در مدیریت پروژه .

۹- استاندارد ISO 10012  ، الزامات تضمین کیفیت برای تجهیزات اندازه گیری .

۱۰- استاندارد ISO 10013 : 1995 ، راهنمایی ها برای تدوین نظامنامه های کیفیت .

۱۱- گزارش فنی ایزو   ISO / TR 10017 ، راهنمایی در مورد فنون آماری برای استاندارد ایران –ایزو ۹۰۰۱ (۱۳۷۴) .

۱۲- گزارش فنی ایزو ISO 10241 ، استانداردهای بین المللی اصطلاح شناسی

۱۳- گزارش فنی ایزو ISO / TR 13425 ، راهنمایی برای انتخاب روش های آماری برای استاندارد کردن و مشخصات .

۱۴استاندارد ایران – ایزو ۱۴۰۰۱ : سال ۱۳۷۶، سیستم های مدیریت کیفیت و مدیریت زیست محیطی – مشخصات همراه با راهنمایی برای استفاده .

۱۵- استاندارد ISO 19011  – راهنمایی ها برای ممیزی سیستم های مدیریت کیفیت و / یا مدیریت زیست محیطی .

۱۶- استاندارد IEC   ۶۰۰۵۰ – ۱۹۱ : ۱۹۹۰ – واژگان بین المللی الکتروتکنیک – بخش ۱۹۱ : قابلیت اعتماد و کیفیت خدمات .

۱۷استاندارد ملی ایران به شماره ۴۷۲۳ –  واژگان و اصطلاحات پایه و عمومی اندازه شناسی

۱۸- بروشور سازمان بین المللی استاندارد (ISO)‌تحت عنوان اصول مدیریت کیفیت

آشنایی با واژگان ایزو
FacebookGoogle+LinkedInYahoo MailGoogle GmailShare

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Im not robot *