راهنمای ارسال مقاله برای نشریه مهندسی صنایع

حوزه های تخصصی مرتبط با این نشریه: –          طراحی شبکه زنجیره تامین –          لجستیک و سیستم های توزیع –          طراحی سیستم های سلولی –          مکان یابی و انبارداری –          استقرار تسهیلات تولیدی و خدماتی –          برنامه ریزی نگهداری تعمیرات –         

FacebookGoogle+LinkedInYahoo MailGoogle GmailShare