نرم افزار GAMS + آموزش کامل

نرم افزار تحقیق در عملیات گمز GAMS برای حل مدلهای برنامه ریزی ریاضی مورد استفاده قرار می گیرد. این نرم افزار سرعت بالایی در حل مدل های بزرگ داشته در واقع می توان از GAMS به عنوان بهترین نرم افزار

FacebookGoogle+LinkedInYahoo MailGoogle GmailShare