نگهداری و تعمیرات ناب – Lean Maintenance

نگهداری و تعمیرات ناب چیست ؟   نت ناب یک رویکرد نوین و نظام مند به سیستم نگهداری و تعمیرات است ، که با تبعیت از اصول ناب به حفظ ارزش ها ( Value ) و حذف زوائد ( Waste

FacebookGoogle+LinkedInYahoo MailGoogle GmailShare