آشنایی با سیستمهای مدیریت مکانیزه نت CMMS

CMMS چیست؟ مخفف عبارت Computerized Maintenance Management System به معنی “سیستم مدیریت مکانیزه نت” است.تعاریف متعددی ولی در بسیاری از جنبه ها مشابه از CMMS ارائه می شود.یک تعریف جامع از CMMS عبارت است از : استفاده از فن آوری

FacebookGoogle+LinkedInYahoo MailGoogle GmailShare

نگهداری و تعمیرات بر اساس قابلیت اطمینان RCM

نت مبتنی بر قابلیت اطمینان RCM     استراتژی فعلی دنیای پیشرفته صنعتی برپایه تولید و نت با عیوب صفر (Zero Defects)، از کارافتادگی صفر (Zero Breakdowns) و حوادث صفر (Zero Accidents) می‎باشد. برای رسیدن به این اهداف، دو استراتژی

FacebookGoogle+LinkedInYahoo MailGoogle GmailShare