مقاله ارائه مدلی فازی به منظور برنامه ریزی و اولویت بندی تجهیزات در تعمیرات پیشگیرانه نیروگاه ها

ارائه مدلی فازی به منظور برنامه ریزی و اولویت بندی تجهیزات در تعمیرات پیشگیرانه نیروگاه ها   فرید پارسی مهر – کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه تهران شرکت مدیریت تولید برق بیستون چکیده مقاله: برنامه ریزی تعمیرات و نگهداری در

FacebookGoogle+LinkedInYahoo MailGoogle GmailShare

مقاله کاربرد پیمانه های فازی در سیستم های سلامت

مقاله ای در خصوص کاربرد پیمانه های فازی در دنیای واقعی معمولا برخی اساتید درس تئوری و منطق فازی در دانشگاه های تهران و علم و صنعت در مقطع کارشناسی ارشد تمرینی به دانشجویان میدهند که مقاله ای را در

FacebookGoogle+LinkedInYahoo MailGoogle GmailShare