تولید ناب Lean Production

تولید ناب چیست ؟ شیوه ساخت یا تولید “ناب (Lean)”، یک متد سیستماتیک بهبود مداوم بر پایه بررسی فرآیندهای کسب و کار و حذف زوائد از فرآیند است. شیوه ساخت یا تولید “ناب (Lean)”،  یک متد سیستماتیک بهبود مداوم بر

FacebookGoogle+LinkedInYahoo MailGoogle GmailShare

EFQM چیست

تعالی سازمانی چیست ؟ تعالی به عملکرد برجسته مدیریت یک سازمان که به دستیابی به نتایج درخشان منتهی شده و از مفاهیم بنیادی مدیریت به شرح ذیل نشات گرفته باشد اطلاق می شود. نتیجه گرایی تمرکز برمشتری  راهبری و ثبات

FacebookGoogle+LinkedInYahoo MailGoogle GmailShare

دستورالعمل اجرای نظام آراستگی در محیط صنعتی

۵اس یا نظام آراستگی  فعالیتهایی است که در قالب یک نظام فرهنگی- مدیریتی صورت می گیرد و بر ایجاد و حفظ محیطی سامان یافته ، مرتب، پاکیزه، زیبا و دلپذیر، استاندارد و با انظباط برای کار تأ کید می ورزد

FacebookGoogle+LinkedInYahoo MailGoogle GmailShare

تاثیر بهره وری بر بازدهی و ارتقای عملیات

چکیده   بقاء و تداوم فعالیت بنگاههای اقتصادی بویژه فعالان عرصه صنعت و تولید، به چگونگی انگیزش کارکنان بستگی دارد. هرچه مشکلات معیشتی کارکنان به تبع مشکلات اقتصادی جامعه بیشتر باشد تاثیر حقوق و مزایا به تبع شغل بیشتر است

FacebookGoogle+LinkedInYahoo MailGoogle GmailShare

دانلود مقالات نهمین همایش بین المللی انرژی

دانلود مقالات نهمین همایش بین المللی انرژی     اولویت بندی روشهای کاهش تلفات در شبکه های توزیع نیروی برق با استفاده از یک مثال عملی الزامات بورس برق و چالش های پیش روی شرکت های توزیع انتخاب مدل مناسب

FacebookGoogle+LinkedInYahoo MailGoogle GmailShare

بهره وری

برای تعریف بهره وری، ابتدا باید با دو دو مفهوم کارآنی و اثربخشی آشنا شویم: •    کارایی: نسبت ستاده به داده را گویند که برابر با مصرف بهینۀ منابع می باشد. •    اثربخشی: به معنای تحقق اهداف سازمان است. با

FacebookGoogle+LinkedInYahoo MailGoogle GmailShare