آشنایی با اقتصاد مهندسی

اقتصاد مهندسی نقطه تلاقی و تکمیل مهندسی و اقتصاد است تا هم نوآوری و دانش فنی در نظر گرفته شود و هم سرمایه بر باد نرود.اقتصاد مهندسی از شاخه‌های علم اقتصاد است و از روشهای تحلیلی که در برآورد هزینه

FacebookGoogle+LinkedInYahoo MailGoogle GmailShare

خطاهای نرم افزار کامفار COMFAR – شاخص NPV

  از بین خطاهای کامفار ایجاد شده در نتایج حاصل از اجرای فرمان محاسبات در نرم افزار کامفار تعداد دو خطا مربوط به شاخص مالی NPV و یا همانارزش فعلی خالص سرمایه گذاری است. خطای شماره ۱:           NPV کل سرمایه

FacebookGoogle+LinkedInYahoo MailGoogle GmailShare

آموزش نرم افزار کامفار به صورت فارسی

آموزش  فارسی نرم افزار COMFAR کامفار یک نرم افزار تایید شده توسط سازمان توسعه صنعتی ملل متحد UNIDO و منتشر شده توسط همان سازمان است. طبق گفته این سازمان (در کتابچه و بروشور کامفار) پس از بررسی متدولوژی ارزیابی اقتصادی

FacebookGoogle+LinkedInYahoo MailGoogle GmailShare