نگهداری و تعميرات پيشگويانه ( مراقبت وضعيت) یا (Predictive maintenance (PDM)Reviewed by فرید پارسی مهر on Aug 3Rating: 4.5نگهداری و تعميرات پيشگويانهنگهداری و تعميرات پيشگويانه ( مراقبت وضعيت) یا Predictive maintenance -PDM
نگهداری و تعمیرات پیشگویانه
نگهداری و تعمیرات پیشگویانه“نت پیشگویانه به مجموعه فعالیتهایی اطلاق میگرددکهجهت تعیین شرایط فنی کارکرد اجزاء ماشین ( اندازه گیری میزان فرسایش اجزاء) در حین بهره برداری انجام گردیده و براساس نتایج حاصله از آن ،زمان و نوع فعالیت نت مورد نیاز تعیین میگردد. ” نت پیشگویانه براساس شرایط کارکرد اجزاء ماشینبرنامه ریزی و اجرا گردیده و به همین دلیل عبارتCondition Based Maintenanceنیزبه این دسته از فعالیتها اطلاق میگردد .
(PDM) :

۱) بازرسی فنی توسط حواس انسانی: انجام بازرسی فنی توسط پرسنل ماهر نت با استفاده از حواس انسانی (همچونبازرسی سروصدای غیرعادی ، گرم شدن بیش از حداجزاء و … )

۲) اندازه گیری فرسایش با استفاده از ابزار توسط انسان:
در اینروش بازرس PM در فواصل زمانی مشخص و درحین کارکرد ماشین با استفاده از ابزار نسبت بهاندازه گیری میزان فرسایش اجزاء اقدام و نتایج بدست آمده را با محدودهکارکرد مجاز اجزاء مقایسه مینماید .تصمیم جهت ادامه کار ماشین و یا توقف آن جهت انجام فعالیتهای نت براساس نتایج حاصله از این تحلیل خواهد بود .در این روش هیچ فعالیت اضافی نت انجام نمی گیرد و برهمین اساس عبارت ” نت اقتصادی ” نیز به این گروه از فعالیتهای نت اطلاق میگردد .

۳ ) بازرسی و اندازه گیری پیوسته توسط ابزار: امروزه استفاده از روش کنترل پیوسته توسط طراحان ماشینهای صنعتی بعنوانروشی جهت جلوگیری از خطاهای برنامه ریزی نت مورد توجه قرار گرفته است . *****های هوا مجهز به سنسور هایی جهت تعیین زمان دقیق تعویض ***** شده اند . برای یاتاقانها سنسورهای حرارتی طراحی گردیده تا زمان دقیق روانسازی آنها مشخص و به اپراتورها اعلام گردد.

مزایای اشکار و پنهان در اجرای نت پیشگویانه :

تجربه چهل سال تحقیق متخصصین نگهداری و تعمیرات در زمینه الگوهای خرابی قطعات حاکی ازآنست که ۸۹ درصد از قطعات در دوره زمانی عمر مفید خود دچار خرابی میشوند. بعبارت دیگرخرابی قبل از به پایان رسیدن عمر مفید قطعات رخ میدهد.

  • lقای Keith Mobley در کتاب Plant Engineer’s Handbook موارد مشروحه زیر را بعنوانمزایای آشکاردر اجرای نت پیشگویانه ( PdM ) نام می برد:

۱-کاهش ۵۰ درصدی هزینه های نت
۲-کاهش میزان خرابیهای اضطراری تا ۵۵ درصد
۳-کاهش ۳۰ درصدی زمان تعمیر و اورهال
۴-افزایش شاخص MTBF تا ۳۰ درصد

امامزایای پنهانینیز در اجرای PdM وجود دارد . همچون :

  1. کاهش استرس کاری و آرامش فکربه دلیل برنامه ریزی شده بودن فعالیتها
  2. کار آسانتر به دلیل انجام فعالیتهای اصلاحی در زمانهای اولیه پیشرفت خرابی
  3. زمان آزاد بیشتر برای تعمیر کاران

رمز موفقیت در برنامه های نت پیشگویانه (PDM)

  • بسیاری از همکاران در صنایعانتظار دارند که بعد از اجرای برنامه های PDM (هموچون آنالیزروغن و آنالیز ارتعاش) ، قابلیت اطمینان ماشین آلات بصورت معجزه آسایی افزایش یابد . این عقیده، جذاب و البته اشتباه است .
  • در نظر داشته باشید که تکنولوژیهای PDM ، تنها ابزاری جهت شناسایی مشکلات تجهیزاتمیباشد. نکته مهم در اینجا برنامه ریزی و زمانبندی مناسب و تخصیص نیروی انسانی برای انجامفعالیتهای اصلاحی مورد نیاز میباشد. بعبارت دیگر برنامه نت پیشگویانه موفق ، یک سیستم سفارشکار دقیق میباشد. زیرا سرانجام ، فرایند سفارش کار شماست که به شما اجازه میدهد تا به PDMقدرت ببخشید.
FacebookGoogle+LinkedInYahoo MailGoogle GmailShare

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *