مقاله مکان یابی بهینه جهت احداث نیروگاه حرارتی با استفاده از GIS و تصمیم گیری چند معیاره Fuzzy AHP و TOPSIS-مطالعه موردیReviewed by Farid Parsi Mehr on Feb 15Rating: 4.5

کنفرانس بین المللی

مکان یابی بهینه جهت احداث نیروگاه حرارتی با استفاده از GIS و تصمیم گیری چند معیاره Fuzzy AHP و TOPSIS مطالعه موردی

فرید پارسی مهر – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه تهران، شرکت مدیریت تولید برق بیستون
محسن جوادی نیا – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه تهران، شرکت ایران خودرو دیزل

چکیده مقاله:

مکان احداث یک نیروگاه چه در مرحله ساخت و چه در مرحله بهره برداری در تأمین هزینه های مربوط، بهره وری نیروگاه و تأثیر بر محیط پیرامون نقشی کلیدی دارد. از این رو قبل از احداث نیروگاه انجام بررسی های مکانی همه جانبه محدوده مطالعاتی برای جلوگیری از خسارت مالی، فنی، زیست محیطی، امنیتی و حداکثر کردن راندمان نیروگاه امری ضروری به نظر می رسد، مکانی یابی نیروگاه حرارتی و انجام یک بررسی همه جانبه و مطمئن نیازمند ابزاری قوی به مثابه پردازش داده های مکان مبنا و انتخاب روشی در چارچوبی مطمئن برای تأمین اهمیت نسبی لایه ها و تلفیق آن ها ست. GIS به عنوان ابزاری قدرتمند و اثبات شده در پردازش داده های مکانی و الگوریتم فازی AHP و TOPSIS به عنوان روشی برای انتخاب مناسب از بین گزینه ها در فضای عدم قطعیت و با در نظر گرفتن توانایی کمک برای تحلیل صحیح مسئله می باشد. در این پروژه تحقیقاتی پس از تعیین عوامل محدودیت و فاکتور مؤثر در مسئله مکانی یابی، با استفاده از سامان اطلاعات جغرافیایی مکان های مناسب و مستعد جهت احداث نیروگاه حرارتی را مشخص نمود و با استفاده از نظر کارشناسان سه محل در محدوده مطالعه جهت احداث نیروگاه انتخاب شدند. برای رتبه بندی این مکان ها، اهمیت نسبی عناصر در هر مرحله تعیین شده و روش های Fuzzy AHP و TOPSIS به منظور اولویت بندی محل های استفاده گردید.

کلیدواژه‌ها:

مکان یابی نیروگاه حرارتی، GIS ، تصمیم گیری چند معیاره فازی ، Fuzzy AHP، TOPSIS

لینک ثابت  مقاله :

http://www.civilica.com/Paper-NRIME01-NRIME01_036.html

FacebookGoogle+LinkedInYahoo MailGoogle GmailShare

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *