انواع سیستمهای نگهداری و تعمیرات (نت)Reviewed by فرید پارسی مهر on Jul 29Rating: 4.5اننواع سیستم های نگهداری و تعمیراتانواع تعمیرات و نگهداری
نگهداری و تعمیرات
معرفی انواع سیستمهای نگهداری و تعمیرات :۱) نگهداری و تعمیرات مبتنی بر شکست ( Breakdown Maintenance )
۲) نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه ( preventive Maintenance ( PM
۳) نگهداری و تعمیرات پیشگویانه ( مراقبت وضعیت ) ( PDM Predictive Maintenance)
۴) نگهداری و تعمیرات اصلاحی ( Corrective Maintenance )
۵) نگهداری و تعمیرات بهره ور جامع ( Productive Maintenance TPM (Total
۶) نگهداری و تعمیرات ناب ( Lean Maintenance )
۷) نگهداری و تعمیرات دوره ای ( Shut Down Priodic maintenance)
۸) نگهداری و تعمیرات بر پایه قابلیت اطمینان Reliability Centered Maintenance-RCM
۹) سیستمهای نت واکنش سریع یا Quick Response Maintenance- QRM

در پست های آتی به تفکیک به مفهوم و روشهای هر یک از این سیستم ها می پردازیم.
FacebookGoogle+LinkedInYahoo MailGoogle GmailShare

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *